Flyktninger ut i lærerjobb med «Snabbspåret»

Europas klasserom er i endring. I de fleste landene er de preget av stadig større religiøst mangfold

Siden våren 2016 har mer enn 1250 utenlandske lærere i Sverige gått gjennom opplæringsprogrammet Snabbspåret, melder Utdanningsnytt.

Kurset er utviklet som et samarbeid mellom blant andre arbeidsformidlingen og lærerorganisasjonene Lärarförbundet og Lärarnas Riksförbund. Hensikten er å fange opp nyankomne flyktninger med lærerutdanning så fort som mulig, og styre dem inn mot en omskolering.

Lærerutdanning fra fødelandet

I Snabbspåret har 17 voksne flyktninger i den smålandske byen Växjö i Sverige. Noen har bodd i Sverige i to år, andre kom i fjor.

Flesteparten er fra Syria, én er fra Irak. Noen er kommet sammen med barna sine, andre er kommet uten en familie. Men én ting har de felles: Alle sammen hadde en lærerutdanning med seg da de la på flukt fra hjemlandet.

– Jeg jobbet som engelsklærer i Damaskus i 15 år, forteller Emad Halabi til Utdanningsnytt.

Fra kurs til jobb

Etter å ha vært i praksis i den svenske skolen, som en obligatorisk del av Snabbspåret, vet han at det fortsatt er høye hindre i veien før han kan få jobb i et svensk klasserom.

– Det blir selvfølgelig vanskelig, for jeg snakker ikke svensk ennå. Men Snabbspåret gjør det under alle omstendigheter mye lettere fordi jeg nå vet adskillig mer om hvordan svensk skole fungerer. Det er et fantastisk tilbud, smiler han.

Og satsingen ser ut til å gi resultater. Arbetsförmedlingen undersøkte i fjor et utvalg på 50 av de utenlandske lærerne som hadde gjennomført de tidligste kursene. Av disse var rundt halvparten i jobb på en svensk skole. Samtlige 50 hadde stillinger som var opprettet med lønnstilskudd, som betyr at arbeidsgiver fikk en godtgjørelse av staten for å ansette vedkommende lærer. De fleste hadde en assistentjobb, mens andre hadde en lærerstilling.