Lærerutdanning lite populær

Kun 0,9 prosent av studerende ungdom med innvandrerbakgrunn velger seg læreryrket, viser en ny rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Foto: Flickr.com
Ungdom med innvandrerbakgrunn er overrepresentert på medisinutdanning. Men nesten ingen velger lærerutdanning.
0Shares

En fersk rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) viser at kun 0,9 prosent av studerende andregenerasjonsinnvandrere velger seg læreryrket. Den tilsvarende andelen blant etnisk norske ungdommer er 4,2 prosent, skriver studentavisen Universitas.

Rektor ved Gamlebyen skole, Karin Eger, mener årsaken er læreryrkets lave status.

– Grunnen til at det er få minoritetsungdommer som vil bli allmennlærere, er akkurat den samme som at det er få etnisk norske. Det er rett og slett ikke status å jobbe som lærer lenger. Det er synd, det er tross alt Norges viktigste yrke, sier Eger.

Vil bli leger

Helga Hjetland i Utdanningsforbundet mener rapporten belyser et leit fenomen hva angår minoritetsungdom og setter sin lit til at det nye prosjektet Gnist, et femårig tiltak for å heve læreryrkets status og bedre rekrutteringen, vil ha effekt på andelen minoritetsungdom i lærerutdanning.

– Vi vil igjen gjøre det attraktivt for ungdom å velge læreryrket, og vi vil ha spesielt fokus på rekruttering av minoritetsungdom, sier Hjetland.

På medisinstudiet ved Universitetet i Oslo er situasjonen motsatt. Hele 12,6 prosent av studerende andregenerasjonsinnvandrere tar medisin, sammenlignet med 2,3 prosent etniske norske.