Innvandrere begår sjeldnere gruppekriminalitet

Innvandrere er mindre tilbøyelig til å begå gruppekriminalitet sammeliknet med befolkningen ellers, viser nye SSB-tall.
Foto: Rene Böhmer/Unsplash
Gruppekriminalitet er mindre vanlig blant innvandrere enn i resten av befolkningen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analysen tar for seg personer med registrert innvandring til Norge mellom 1992 og 2016. Gruppekriminalitet måles i denne artikkelen som at to eller flere personer er siktet for samme lovbrudd.

Tidligere analyser har vist at innvandrere som gruppe er overrepresenterte i norsk kriminalstatistikk sammenlignet med resten av befolkningen.

Statistikken viser til totalt nærmere 258.000 lovbrudd hvor minst én av gjerningspersonene var innvandrer, og drøyt 82.000 siktede gjerningspersoner var innvandrere.

– Andelen gruppekriminalitet henholdsvis ni prosent på deltakelsesnivå, seks prosent på lovbruddsnivå og 13 prosent på personnivå. Dette betyr at ni prosent av gangene en innvandrer begikk et lovbrudd hun eller han ble siktet for, var det minst én annen person som ble siktet for samme lovbrudd. Seks prosent av alle lovbrudd som ble begått av minst én innvandrer, hadde minst én annen siktet gjerningsperson i tillegg. Av alle siktede innvandrere i utvalget har rett over 13 prosent begått minst ett lovbrudd sammen med noen andre i løpet av observasjonsperioden 1992-2016. I resten av befolkningen er de tilsvarende tallene 13 prosent på deltakelsesnivå, seks prosent på lovbruddsnivå og 19 prosent på personnivå, går det frem på ssb.no.

Klikk her for å lese mer på SSBs hjemmesider