Lanserer tuberkuloseinformasjon på flere språk

0Shares

Bakgrunnen for å utvikle en ny, flerspråklig brosjyre for tuberkulosepasienter var språk og informasjonsvansker hos asylsøkere.

Tuberkulosepasienter i Norge er i en vanskelig situasjon og utgjør en særlig sårbar pasientgruppe i det norske helsevesenet, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Sosialt isolerte
IMDI melder også at mange pasienter synes det er ubehagelig å bli observert mens de tar medisin, og de føler seg umyndiggjort. Stigma knyttet til tuberkulose kan være en utfordring, noe som kan føre til sosial isolasjon. Redsel for å bli kastet ut av landet og miste foreldreretten er også noen av grunnene til at så få tar kontakt med helsemyndighetene.

Det var disse utfordringene som gjorde at det var behov for en flerspråklig brosjyre den er skrevet på somalisk, norsk og engelsk.

Ifølge IMDI er brosjyren er skrevet i et enkelt språk, med minst mulig bruk av medisinske termer.