Seks av ti innvandrere fra kristne land

Innvandrere fra Polen er den største kristne gruppen i Norge, mens Etiopia er det landet som har flest afrikanske kristne. Blant asiatere er det flest filippinere.
Foto: Flickr.com
Nesten 60 prosent av alle innvandrere i Norge kommer fra et land der kristendommen står sterkest. En av tre kommer fra et land der islam er sterkest.
0Shares

Når det gjelder asylsøkere er det derimot muslimske land som dominerer.

– Vi har til nå antatt at omkring 40 prosent av innvandrerne kommer fra land som vi definerer som kristne. Nå viser det seg at det er nesten 60 prosent. Det betyr jo at de kristne innvandrerne har en dominerende posisjon i forhold til de andre religiøse gruppene, sier generalsekretær Erik Høidahl i Kristent Interkulturelt Arbeid (Kia) til Vårt Land.

Kia har benyttet SSBs tall til å kartlegge den religiøse bakgrunnen til innvandrere som kommer til Norge. Barn av innvandrere er ikke tatt med i statistikken.

Ifølge tallene er det 422.595 innvandrere i Norge når barn av innvandrere er utelatt. 250.030 av dem er fra land der kristendommen er den største religionen. 119.662 innvandrere kommer fra land der islam er mest utbredt, 28.942 fra land hvor buddhismen er størst og 7.224 fra land der hinduismen er den største religionen.

Asylsøkere fra muslimske land
Mens tall fra UDI viser at 60 prosent av asylsøkere til Norge, kommer fra land der islam er den dominerende religion.

Det kom totalt inn 14.918 asylsøknader til og med oktober i år. Av disse kommer 9.079 personer fra til sammen 38 land der islam er den største religionen.De fleste asylsøkerne som kommer til Norge kommer fra krigsherjede Afghanistan. I alt har 3.515 afghanere søkt om asyl i Norge i årets ti første måneder.