Lærer ingenting om å håndtere rasisme

Sarah Lilleberg Safavifard synes det er foruroligende at lektorstudentene ikke lærer hvordan de skal håndtere rasisme og diskriminering i skolen.
Foto: Helge Brekke
Rasisme og diskriminering er utbredt i skolen, men nesten helt fraværende som tema på lektorutdanningene, skriver Utdanningsnytt.no

Dette overrasker lektorstudent Sarah Lilleberg Safavifrad. Hun går på lektorutdanningen ved Universitetet i Oslo og har nettopp begynt på sitt tredje studiår. Safavifard er opptatt av at hun senere skal undervise et mangfold av elever. Derfor var hun spent på hva hun kom til å lære om å håndtere rasisme og diskriminering i skolen.

Nå har hun gjennomgått de nasjonale retningslinjene for lektorutdanningen. – Jeg fant ut at ordet rasisme kun er nevnt i én setning og kun på lektorutdanningen for 8. til 13 trinn. På lektorutdanningen for 1. til 7. trinn er ikke temaet nevnt i det hele tatt, forteller hun til Utdanningsnytt.

Handlingsplan mot antisemittisme og muslimhest

Regjeringen laget i 2014 en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  I 2016 kom det en handlingsplan mot antisemittisme. 22. august i år kom nyheten om at regjeringen skal lage en handlingsplan mot muslimhets.

– Handlingsplaner kan være kjekt å ha, men det å håndtere rasisme og diskriminering i hverdagen er så viktig at vi må sørge for at alle som går på lektorutdanningen lærer noe om dette temaet som de kan bruke i klasserommet, sier Sarah.

Les mer i Utdanningsnytt om lektorutdanningen og utfordringer lærerne står overfor på videregående skole når det gjelder rasisme.