2009- et rekordår for enslige mindreårige asylsøkere

Aldri har det kommet flere enslige mindreårige flyktninger til Norge som ifjor. Hele 606 barn ankom landet mot ca 200 i 2008.
0Shares

– Dette er barn og unge med en krevende start på livet. ”Barna først”
har vært felles prioritering for kommuner og stat. Kommunene har vist
stor vilje til å etablere nye bolig- og omsorgsløsninger slik at flere
barn og unge kunne flytte fra asylmottak og omsorgssentra til en mer
permanent tilværelse i en kommune. Kommunene har gjort en formidabel
jobb for disse barna, sier direktør i Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Osmund Kaldheim.

Kristiansand tok imot flest ifjor
Kristiansand tok på rekordtid i mot hele 46 barn og unge. Andre
kommuner som stilte opp var bl.a. Oslo, Vadsø, Bergen, Trondheim,
Nesna, Salangen, Drammen, Molde, Lillehammer og Lørenskog.

– Til sammen 92 kommuner tok i mot enslige mindreårige i 2009. Mange
hadde aldri bosatt barn og unge før og trengte tid for å opprette et
godt tjenestetilbud. Tilbudet skulle planlegges, fagfolk rekrutteres og
bolig skaffes. Kommunene har arbeidet hurtig, men forsvarlig. En
spesiell takk rettes til de kommunene som har erfaring fra å bosette
barn og unge som har stilt opp for å dele erfaringer og gi opplæring
til nye kommuner, sier Kaldheim.