Folkeparti-velgere verst ut i statsborgerskapstest

Ikke et krav at etniske dansker skal vite alt om eget land: Søren Krarup fra Dansk Folkeparti.
Foto: folketinget.dk
Et solid flertall av Dansk Folkepartis velgere ville mistet passet.
0Shares

En av tre velgere som stemmer på det sterkt høyrevridde Dansk Folkeparti ville ha mistet sitt statsborgerskap hvis de hadde måttet gjennomgå naturaliseringstesten som er obligatorisk for alle nykommere til Danmark, skriver Ugebrevet A4.

Naturaliseringstesten ble innført i 2005 etter sterk påtrykk fra nettopp Dansk Folkeparti. I testen skal den aktuelle søkeren vise kjennskap til
dansk kultur, historie og samfunn. Tallene fra den uformelle målingen viser at 31 prosent av DFs sine velgere, altså hver femte etniske danske hadde svart riktig på mindre enn 32 av de 40 testspørsmål.

Ønsker ikke å forklare avvik

Folketingsmedlem Søren Krarup nekter å komme opp med forklaringer på avviket mellom holdningene og resultatet blant
hans partis velgere.

– Ja, du kan selv gjette. En ting er at jeg kan ha nøye sørget for å spørre folk som
ikke har så mye kapasitet til å svare. Jeg vet ikke. Og jeg vil ikke kreve at
danske statsborgere skal være fullt informert om Danmarks historie. Vi kan se på det som en fordel, men helst ikke som et krav.