Bortføringer, kvinnepanelet og forsvar

Author Recent Posts Naushad Ali Qureshi Latest posts by Naushad Ali Qureshi (see all) En mullah og en stammeleder både med turban og fjær? - 08.03.2012 Diskriminering, muslimsk trussel og PST-avgang - 02.02.2012 Ro og kjedsomhet i det politiske landskap? - 05.12.2011   Så har de fleste gitt uttrykk for sin mening om sykefraværet i […]

 

Så har de fleste gitt uttrykk for sin mening om sykefraværet i arbeidslivet. Noen er svært bekymret og andre ikke fullt så mye, noen vil ha endringer i ordningen og andre vil bevare den. Mannen som denne gang startet debatten, ble selv sykemeldt. Så er spørsmålet om han gikk til lege for å få sykemelding, eller var det fordi legen mente at han var for syk til å jobbe som statsminister? Er det en slitsom jobb som gjør ham syk, eller at jobben i seg selv ikke gjør ham syk, men fører til svekket immunforsvar?

Elitegjengen i hæren

OL-helten fra Marokko har fått mye medieoppmerksomhet. Barna hans ble bortført fra Marokko, noe som i seg selv ikke er oppsiktsvekkende. Men det er gåten om de som har stått for bortføringen og måten det er blitt gjort på. Offiserer fra det norske forsvaret har tydeligvis vært involvert i handlingen. Ikke nok med det, gjennom media har vi fått kjennskap til at det er miljøer i forsvaret som påtar seg slike oppdrag. Dette har den forrige forsvarsjefen visst om, da han i sin tid gjorde andre i forsvaret oppmerksom på hva noen elitesoldater bedriver fritiden sin med. Det er derfor nærliggende å tro at politisk ledelse både i Utenriks- og Forsvarsdepartementet har visst om denne elitegjengen siden juli 2009, da barna til OL-helten ble bortført. Vi vet ingen ting, er de to ministernes forsvar.

I kjølvannet av denne saken er det kommet opplysninger om at det de siste årene er det et flertall av kvinner, altså mødre, som har stått for bortføringen av barna enten til eller fra Norge – med hjelp av både norsk UD og forsvaret!

Kuer med bjeller

Den mannlige likestillingsminister fra SV har oppnevnt et nytt kvinnepanel. Formålet med det, sammensetningen og hva en skal forvente av panelet er like mye stridstema som da den kvinnelige likestillingsminister i sin tid oppnevnte mannspanelet.

To av medlemmene i kvinnepanelet har lenge profilert seg i debatter om integrering, spesielt om innvandrerkvinner. Begge oppfatter seg selv som eksperter på integrering, og ble av store deler av storsamfunnet betegnet som nye og modige stemmer. For disse argumenterte for selvstendighet, frihet, likestilling og såkalte norske verdier. En av dem karakteriserte også sine kvinnelige motstandere fra såkalte innvandrermiljøer som både hjernevasket og som kuer. Storsamfunnet trykket dem til sitt bryst, og beskyttet dem som hellige kuer.

Rehman og Kumar har erstattet sine pikenavn med norske menns etternavn. Nå vet vi hvem sine bjeller de har rundt halsen!

Komiker Shabana Rehman og integreringseksperten Loveleen Kumar, som de den gang het, er med i kvinnepanelet, sistnevnte som leder. Interessant nok har begge i det siste fått nytt etternavn henholdsvis; Gaarder og Brenna, altså sine menns etternavn. Nå vet vi hvem de kvinnene er eiendommen til! Det er fortsatt vanlig i Norge at det er kvinnen som tar til seg mannens etternavn, og ikke omvendt. Begge har gått bort fra sine pikenavn erstattet med norske menns etternavn. Nå vet vi hvem sine bjeller de har rundt halsen! Når både eksperter på integrering, modige, frie og likestilte kvinner fortsetter gamle tradisjoner fra et patriarkalsk samfunn, er det grunn til stille spørsmål om hele likestillingsdebatten i Norge.

Likestillingen har ikke berørt alle områder og sider i det norske samfunnet. Tradisjoner i patriarkalske samfunn har dypere røtter enn bare å fikle med oppvask, likelønn, svangerskapspermisjoner og vold. Det gjenstår derfor å se hva det nye kvinnepanelet strikker frem av nye ideer. Trolig vil de trenge hjelp til gjennomføring av sine mest radikale ideer fra elitesoldater i det norske forsvaret.

Eller om kvinne(panelet) bare blir et harem for den mannlige likestillingsministeren som det er opportunt å omgi seg med i passende anledninger, slik mannspanelet var for den kvinnelige likestillingsministeren. Noe må jo kvinnepanelet være godt for – eller er det bare et selvforsvar?

[email protected]