Kok drikkevannet i Oslo

Det oppfordrer Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune i dag.    

Desinfeksjonen på Oset vannbehandlingsanlegg har på grunn av teknisk svikt vært ute av drift, ifølge kommunen.

Men det er ingen grunn til panikk.

– Vannkvaliteten inn til anlegget fra Maridalsvannet er meget god og det er siste uke ikke påvist bakterier i noen av prøvene fra råvannet. Mest sannsynlig er vannet i ledningsnettet trygt, men for sikkerhets skyld anbefaler Vann- og avløpsetaten likevel at det vannet som skal drikkes, gis et oppkok, ifølge kommunen.

Det kun fram til torsdag 18. februar 2010 du trenger å kokevannet.