Kombinerer norskopplæring og fagopplæring

Statsråd Audun Lysbakken (f.v.), lærling Saima Sharif fra Pakistan, lærling Farid Ahmand Samadi fra Afghanistan, statsminister Jens Stoltenberg og lærling Mary Njeri Macharia fra Kenya.
Foto: Sofus Urke
– Dette er en fleksibel opplæringsmodell som gir 18 lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn anledning til å ta fagbrev som helsefagarbeider samtidig med grunnleggende norskopplæring, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Oslo Voksenopplæring Smedstua.

– Fagopplæringen er organisert og tilpasset elevgruppen. Elevene får tid
og mulighet til å lære både grunnleggende norsk og
teoretiske fag i videregående skole samtidig som de har læretid og
praksis i fire år.

– Det er Sykehjemsetaten i Oslo og Bydel Gamle Oslo som har stilt
lærlingeplasser til disposisjon.  I tillegg stiller de med
gode instruktører og fagansvarlige i lærebedriftene. Teoriundervisningen
foregår ved Sandaker videregående skole i Oslo. NAV tiltak gir støtte
til livsopphold de to første årene. Fagopplæringen i Oslo og
Fagforbundet har deltatt i planleggingen og gjennomføringen av
prosjektet.

– Sykehjemsetaten arbeider målrettet og systematisk for å høyne
kompetansen til ansatte ved sykehjemmene i Oslo, sier etatsdirektør
Bente Riis.

– Å kombinere fagopplæring og norskopplæring er en ny og
spennende læreform som vi har stor tro på.  På den måten får flere
kvinner med minoritetsbakgrunn muligheten til å ta fagbrev og komme ut i
fast jobb.