Det lokale fotballaget stiller opp med trenere

Fotball som integreringsverktøy i Moelv

Vil gi alt for Norge, om han får bli: flyktingen Morteza Mahdadi (16) flyktet fra krigen i Afghanistan. Hans ønske er å bli fotballproff i Norge og kanskje en gang spille på landslaget.
Foto: Claudio Castello
– For folk i en såpass stresset situasjon som det er å være på asylmottak er fotball ikke bare atspredelse, men også lagbygging og en vei inn i det norske samfunnet, sier prosjektleder for “Proffen på mottaket”, Peter Werni.
0Shares

I januar 2010 gikk Norsk Folkehjelp og idrettsutøvernes interesseorganisasjon, NISO, sammen om et aktiviseringsprosjekt for flyktninger på mottak, Gjennom prosjektet “Proffen på mottaket” er formålet å bruke fotball som verktøy for å skape en bedre hverdag for dem som er på mottak, og samtidig arbeide for å knytte mottaket tettere sammen med lokalsamfunnet, slik at man forebygger myter og fordommer.

Utrop fant veien til Limtrehallen, som ligger ved siden av Ringsaker asylmottak i Moelv. Tidligere tippeligaspiller Peter Werni er nå ansatt som prosjektleder. Werni, som selv har ungarsk mor og namibisk far, er fornøyd med jobben.

– Dette har vært en suksess så langt. Flyktningene innser at treningene er viktige for egen mental helse og for at man skal lære seg kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Ferdigheter gutta her vil trenge når de engang får ordnet oppholdstillatelse i Norge, og skal ut i arbeidslivet.

Prosjektansvarlige: tidligere fotballproff Peter Werni (t.v) og Harald Johnson (t.h).
Foto : Claudio Castello

Når ballen først er i gang, så tenker man ikke på hudfarge eller at den og den personen bor på et mottak.

I tillegg til med på prosjektet. Werni utelukker ikke at det kan bli flere.

Gir alt på trening: somaliske flyktninger på Ringsaker mottak er noen av de flittige brukerne av fotballtilbudet på Lindrehallen.
Foto : Claudio Castello

– Vi må i første omgang se på hvordan det går nå i startfasen. Til det er vi avhengig av ytterligere økonomisk støtte for videreføring
etter 2010, påpeker han.

Flyktning = lagkamerat

23-årige Lars Bjørke er spiss i Moelven IL. Han pleier å ha ansvaret for onsdagstreningene. Fotballen kan gi et positiv utløp for innestengt sinne og frustrasjon, mener han.

Legger hudfargen til side og tenker lagkamerat: Moelv-spiss Lars Bjørke (23).
Foto : Claudio Castello

– Vi ser jo at mange her kommer fra krig, flukt og andre utrolig negative opplevelser. Fotballen letter på alt dette.

Spillets universelle språk gir en vinn-vinn situasjon, hevder Bjørke, som selv hadde en lagkamerat fra mottaket som rakk å spille noen A-lagskamper før han ble sendt tilbake.

– Når ballen først er i gang, så tenker man ikke på hudfarge eller at den og den personen bor på et mottak. Man ser på personen som en lagkamerat. Noe av det viktigste jeg har lært er at vi kan lære av hverandre. Flyktningene kommer fra kulturer hvor man har fokus på tekniske ferdigheter, mens vi i Norge kan lære bort taktikk og fysikk.

Gjensidig effekt
Harald Johnson, sektoransvarlig for bosetting på Ringsaker mottak, ser på tilbudet som livsviktig.

– 50 prosent av disse kan risikere å få negativt vedtak, og ventetiden fører til store psykiske belastninger. Å ha aktiviteter som kan virke konfliktløsende, med fokus på samarbeid og sameksistens, kan i en del tilfeller vise seg å være en redning.

Gjennom kontakten idrettslaget har med innbyggerne på mottaket håper Johnson at de kan bli kulturformidlere mellom mottaket og bygdefolket.

– Vi ser ofte at fordommer skapes av uvitenhet eller negative medieoppslag. Heldigvis ser jeg at gutta på A-laget virkelig vil skape et positivt og inkluderende miljø her på Moelv, noe som forhåpentligvis skal gjenspeiles i lokalbefolkningens holdninger til nykommerne. Ringsaker kommune skal være en kommune som helhjertet satser på integrering.

Vil spille for landslaget

16 år gamle Morteza Mahdadi kom til Norge fra krigens og usikkerhetens Afghanistan. Da tilbudet ble annonsert på mottaket, var han en av de første til å melde seg på.

– Fotballen er min store interesse og mitt håp for et bedre liv. Så langt tilbake jeg kan huske, har jeg og mine venner alltid spilt til langt utpå kvelden, sier han mens han selvsikkert viser oss noen balltricks.

La oss si at du får opphold i Norge. Ville spill på det norske landslaget være en av fremtidsplanene?

– Hvis jeg fortsetter å trene, spille og engang skulle bli vurdert som god nok, så hvorfor ikke? svarer den svært fotballinteresserte afghaneren mens han fortsetter å trikse ball.

Faktaboks:

Prosjektet “Proffen på Mottaket” får tilskudd fra Helse og Rehabilitering, og gjennomføres på fire forskjellige asylmottak: Ringsaker (Moelv), Kongsvinger, Husebyparken (Farsund) og Hovelsåsen (Flisa).

Ringsaker mottak har 120 beboere, med 16 nasjonaliteter. Somaliere, afghanere, palestinere og irakere er de største gruppene.