Tilbakekalller asylvedtak

En iransk kvinne som oppga at hun var lesbisk og som fikk asyl innvilget fikk vedtaket tilbakekalt etter at hun giftet seg med en mann.

Nå har Høyesterett avgjort at tilbakekallelsen er riktig.

Høyesterett bemerket at flyktningekonvensjonen tar sikte på å gi
beskyttelse til personer som ikke kan oppnå dette i hjemlandet. Når
situasjonen endrer seg slik at beskyttelse igjen
kan oppnås der, faller behovet for asyl bort. Dette gjelder også der
behovet for asyl faller bort fordi personlige
forhold endres, heter det i følge dommen.