80 000 fikk asyl i EU i 2009

0Shares
I Norge fikk nærmere 5000 personer asyl. Dette utgjør i overkant av
seks prosent av de 78 800 innvilgelsene. 
Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Italia og
Nederland innvilget til sammen 60 800 søknader, noe som utgjør tre
fjerdedeler av alle innvilgelsene i EU-landene. 
Innvilgelsesprosenten varierer betraktelig fra land til land,
noe som blant annet har sammenheng med hvilke asylsøkere som kommer til
de ulike landene. Mens Malta innvilget 66 prosent av søknadene,
innvilget Hellas én prosent og Irland fire prosent.
Antall asylsøkere
261 000 personer søkte
asyl i EU-og EFTA-landene. 60 000 av disse var under 18; 12 200 av de
under 18 år oppgav å være enslige mindreårige asylsøkere.
Totalt sett var det en markert økning for søkere fra
Afghanistan og en klar nedgang for irakere. Dette var også bildet i
Norge. I motsetning til resten av Europa hadde Norge derimot en stor
økning av søkere fra Eritrea.
17 226 personer søkte asyl i Norge i 2009. Dermed utgjorde Norges
andel av asylsøkerne til Europa 6,6 prosent. Norge fikk fleste søkere
fra Afghanistan og Eritrea av alle landene i Europa. Vi var de tredje
største landet for søkere fra Somalia og Sudan og det femte største for
irakere.
2500 enslige mindreårige asylsøkere søkte asyl i Norge i 2009.
Med dette fikk Norge over 20 prosent av alle søknadene fra denne gruppen
til Europa.