Konferanse: Helse og helsetjenester i et multietnisk Norge

0Shares

Helsedepartementets samhandlingsreform danner bakgrunnen for denne konferansen. Vi ønsker å løfte behovet for presisering og tydeliggjøring av minoritetshelseutfordringer i alle statlige og kommunale strategi- og handlingsplaner.

I denne anledning har vi invitert en av Europas største kapasiteter når det gjelder migrasjon, etniske minoriteter og helse, Professor Raj Bhopal til å innlede. Raj Bhopal er Professor of Public Health ved Universitetet i Edinburgh og forfatter av boka Ethnicity, race and health in multicultural societies – foundations for better epidemiology, public health and health care. Han er også Chairman: Executive Committee of the IEA World Congress of Epidemiology i juni 2011 i Edinburgh.

Andre bekreftede innledere er blant annet Tove Strand, viseadm. direktør ved Oslo Universitetssykehus, og Manuela Ramin-Osmundsen, leder av SOHEMI.

Målgruppen for konferansen er ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene og andre relevante aktører.

KIM ønsker velkommen til konferansen som arrangeres i samarbeid med RIO (Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune) og OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering).Konferansen finner sted i Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2.

For påmelding og mer informasjon om konferansen ta kontakt med KIM ved Hilde Roald [email protected], eller konferanseansvarlig Ragnhild S. Spilker [email protected] (90764709).

Konferansen er gratis, inkludert lunsj.

Velkommen til fagdag om minoritetshelse den 7. september!

Foreløpig program:

Politisk ledelse Helse- og omsorgsdepartementet: Regjeringens mål for helse og helsetjenester i et multietnisk Norge – hvordan møter Norge de nye utfordringene? (ikke bekreftet)

Raj Bhopal, Professor of Public Health, The University of    Edinburgh: Health Systems in Multicultural Societies.

Tove Strand, viseadministrerende direktør
Samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo Universitetssykehus: Styrking av likeverdige helsetjenester i Hovedstadsområdet.

Manuela Ramin-Osmundsen, leder av SOHEMI og leder av Ahus arbeid med Likeverd og Mangfold: Behovet for en ny nasjonal helse- og omsorgsplan som tar høyde for innvandrerbefolkningens helsebehov: Hvorfor?

Bernadette Kumar, Ph.D, Seniorrådgiver Helsedirektoratet: Folkehelseutfordringer i innvandrerbefolkningen – hvilke muligheter gir Samhandlingsreformen til å møte disse?

Anne Karen Jenum, Ph.D., spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin og fastlege: Erfaringer gjennom 20 år fra helsearbeid i Groruddalen – veien videre?

Fortløpende påmelding og innen 20.august til [email protected]

Konferanseansvarlig og kontaktperson Ragnhild Storstein Spilker, [email protected] (90764709).