Dømt for asyl-aksjon

0Shares

– Dommen er en svekking av ytringsfriheten for politiske aksjonister,
mener Rødt-leder Turid Thomassen.

– Tekstmeldingene fra Beret Werner må ses i sammenheng med
tvangsutsendelsen av 20 mennesker til krigen i Afghanistan sommeren
2007, sier Thomassen og fortsetter: UNE sendte Afghanere ut av landet
til tross for at det forelå en avgjørelse fra UNEs egen stornemnd, om at
personer fra utrygge områder ikke skulle returneres. 17 av de 20
deporterte var fra slike områder,og ble deportert i all hast før
stornemndvedtaket ble offentliggjort.

Høyesterett bemerket at vernet om ytringsfriheten ikke var til hinder for domfellelse.

“Kvinnen hadde full anledning til offentlig å ytre sin mening om hjemsendelsen av de afghanske asylsøkerne og om direktørens rolle i dette. Men hun hadde ikke anledning til daglig å sende han personlige tekstmeldinger med et innhold som var egnet til å gjøre ham og hans familie utrygg. Mot dette er det nødvendig i et demokratisk samfunn å gripe inn,” heter det i følge dommen.

– Nye medier brukes stadig oftere i politiske aksjoner. Vi frykter
dommen kan brukes til å kneble politiske protester. En kampanje på
e-post eller twitter når enkeltpersoner direkte på samme måte som
tekstmeldinger sier Iver Aastebøl i Rød Ungdom.

Både paritet Rødt og Rød Ungdom mener bakgrunnen for tekstmeldingene ikke har kommet tydelig fram i mediedekningen av saken. Derfor publiserer Utrop samtlige tekstmeldinger som ble sendt til direktøren:

« Vi kommer til å følge med på hvordan afghanerne som du sendte ut i dag kommer til å få det. Skulle noe skje med dem vil vi holde deg personlig ansvarlig. Med hilsen A og C.»

« Det er krig i Afghanistan. Muligheten for guttene som du sendte tilbake er veldig begrensa. Kanskje de må bli soldater for en av de mange sidene i denne krigen. Du gjør dem til mordere når alt de ber om er fred. Jeg holder deg personlig ansvarlig hvis noe skjer med dem. A »

« Krigsherrene som våre venner flyktet fra sitter igjen ved makten i Afghanistan. Du har sendt dem tilbake til sine mordere. Hvis noe skjer med våre venner holder jeg deg personlig ansvarlig. A »

« Er du virkelig sikker på at informasjonen om tryggheten i områdene du sender folk tilbake til er riktig? Hvor kommer denne informasjonen EGENTLIG fra? Vi holder deg personlig ansvarlig hvis det skjer noe med våre venner i Kabul. A »

« Hvordan klarer du å leve med de avgjørelsene du tar hver dag? Å sende folk tilbake til krig og utrygghet? Tenker du aldri på dem? Når du ser deg i speilet eller når du legger deg om kvelden? Jeg tenker på dem hver dag. Vi vil holde deg ansvarlig hvis det skjer noe med våre venner. A »

« Hvis det skjer noe med våre venner i Kabul holder vi deg personlig ansvarlig. A »

« Hvorfor leter dere etter løgn og ikke etter sannhet? Hvorfor tror dere ikke på folk? Hvorfor kommer ikke tvilen flyktningene til gode? Det er ikke kriminelt å flykte. Å sende folk tilbake til krig er kriminelt. Det bryter med menneskerettighetene. Skjer det noe med våre venner i Kabul vil vi holde deg personlig ansvarlig. A »

« Om litt blir vennene våre i Kabul satt på gata. De vet ikke hva de skal gjøre etter det. Det er for farlig for dem å reise til hjemstedene. De vet ikke hvor familiene deres er. Det er du som har satt dem i denne situasjonen. Det er ditt ansvar hvis noe skjer med dem. Vi vil følge med. A »

« B du har et hjerte av stein. Hva er det du forsvarer? En umenneskelig flyktningepolitikk. Du knuser rettigheter, drømmer og liv hver dag. Hvor lenge vil du være bøddel? Eller gjør du jobben din med glede? Hvordan holder du ut, å vite at de sender folk tilbake til krig? At de kan bli drept når som helst? At du setter dem i fare? At deres sak ikke har fått en rettferdig behandling i Norge? Du vet. Og vi vil holde deg ansvarlig. A »

« Vi vil ikke gi oss. Vi vil holde deg ansvarlig. Denne saken vil få konsekvenser for deg. A »

« At Norge gir beskyttelse til de som trenger det er en stor løgn. Vi følger med på hva som skjer med våre venner som føler konsekvensene av denne løgnen. Og løgneren vil vi holde ansvarlig. A »

« Du har gjort store feil. Som vi vil holde deg ansvarlig for. For vennene våre har det jævlig. Pga dine avgjørelser. A »

« Vedtaket fra stornemnda skal faktisk følges. Du har ingen rett til å sette deg eller UNE over dette. Vi følger med. Og vil holde deg ansvarlig. A »

« Våre venner som du kidnappet og sendte tilbake til krig er i stor fare. Hvis noe skjer med dem vil vi holde deg personlig ansvarlig. A »