“Rasismefrie soner” er tilbake

En «Rasismefri Sone»-bedrift forplikter seg til å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn om å søke når den lyser ut stillinger, samt innkalle kvalifiserte søkere med slik bakgrunn til intervju
Foto: Norsk folkehjelp
– Våre tillitsvalgte bør være pådrivere for at deres arbeidsplass blir en rasismefri sone, er oppfordringen fra LOs nestleder Gerd Kristiansen.

Etter noen år med laber oppmerksomhet relanserer nå LO og Norsk Folkehjelp nå
kampanjen «Rasismefrie sone»

Nestlederen i LO mener vi trenger større bevissthet rundt vårt flerkulturelle
samfunn.

– Vi må gjøre mer ut av de bedrifter som vil kalle seg rasismefrie soner. Det
vil følge et opplæringsopplegg med, og vi oppfordrer til at de ansatte
jobber aktivt med saken, sier Gerd Kristiansen. Hun mener det fortsatt fins
en god del fremmedfrykt rundt om på norske arbeidsplasser.

Det er Norsk Folkehjelp som nå har satt saken på dagsorden igjen, og 19.
august går startskuddet for nylanseringen på Kongsvinger i samarbeid med LO.
LO går inn med pengestøtte og vil mobilisere sitt tillitsvalgtapparat.

Trygve Augestad i Norsk Folkehjelp sier at det nye opplegget blir enklere å
forholde seg til. Konseptet står også godt i forhold til den nye
antidiskrimineringsloven, der alle bedrifter over 50 ansatte må rapportere
om hvordan tilstanden på området er. Augestad forteller at bedrifter som vil
slutte seg til kampanjen får både rettigheter og plikter.

En «Rasismefri Sone»-bedrift forplikter seg til å oppfordre personer med
minoritetsbakgrunn om å søke når den lyser ut stillinger, samt innkalle
kvalifiserte søkere med slik bakgrunn til intervju.

Bedriftene forplikter seg også til å ta alle henvendelser om diskriminering på
arbeidsplassen alvorlig. Augestad nevner at de bør gå aktivt inn i
konflikter der det oppstår.