Inkluderingsutvalget holdt sitt første møte

Full rulle: Inkluderingsutvalget ble i vår oppnevnt av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet for å skape en bred politisk debatt og gi råd til inkluderingsministeren. Bildet viser utvalget på sitt første møte.
foto: Claudio Castello
På møtet drøftet medlemmene arbeidsoppgaver og virkemidler. Utvalget har som en av sine hovedoppgaver å hjelpe departementet i integreringsarbeidet.
0Shares

Møtet ble avholdt tirsdag 19. august hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen tidligere i vår for å se på mulighetene og utfordringene i et flerkulturelt Norge.

Begrepsavklaring
Utvalgsmedlem Julia Maliszewska jobber til vanlig som ombud for polske arbeidere. Hun sier til utrop.no at møtet ga resultater.

– Vi fikk avklart både hva vi legger i integreringsbegrepet og hva som vil bli utvalgets mandat, altså arbeidsoppgaver og målgruppe. Vi fikk også drøftet virkemidler vi kan bruke for å skape debatt, for eksempel i mediene.

Klare fremtidsplaner
Ifølge departementets nettsider skal utvalget blant annet tenke gjennom sentrale spørsmål på integreringsfeltet, og dermed legge grunnlaget for fremtidig politikkutforming.

Og utvalget ser ut til å være i full gang. Neste år skal det leveres en utredning til departementet. Allerede 2. september står neste post på programmet. For da skal det holdes et folkemøte på Elvebakken videregående skole.

– Temaet blir inkludering av innvandrere i arbeidslivet, og vi håper på godt oppmøte, sier Maliszewska til utrop.no.