Rekord i frivillig retur

0Shares

Så langt i år har 976 personer reist hjem frivillig. Det er en økning på 61 prosent fra i fjor. Den klart største gruppen som returnerer er fra Irak. 363 irakere har i
år benyttet seg av det spesielle returprogrammet til Irak. Programmet
inkluderer en større økonomisk støtte til reintegrering i hjemlandet.

– Det er tydelig at satsingen på ordninger som gir økonomisk støtte
ved frivillig retur har hatt effekt, sier avdelingsdirektør Anne Siri
Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI) i en pressemelding.

For å legge forholdene til rette for vellykket retur mottar nå
personer fra de aller fleste land som returnerer frivillig opptil 20 000
kroner i re-integreringsstøtte.

Denne doblingen av returstøtten skjedde med virkning fra 1. juli.
Støtten er ment som et bidrag til å lette den første tiden etter
hjemkomst.