Lukket asylmottak ingen god løsning

 
Lokalpolitiker i Drammen, Yousef Gilani (V) tar avstand fra forslaget om lukket asylmottak. - Dette er ikke veien å gå, mener Gilani.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Nylig skrev avisen Drammens tidende om den iranske asylsøkeren Arash Asghari, som bor og jobber ulovlig i Norge. Trond Helleland, Høyres innvandringspolitiske talsmann, mener lukket mottak før tvangsutsendelse er løsningen.

– Han har fått avslag på asylsøknaden sin og bør reise hjem. Hvis man begår kriminalitet eller unngår hjemreise bevisst, er lukket mottak den beste løsningen, sier Helleland til Drammens Tidende.

Urett
Venstrepolitker Yousef Gilani er ikke enig.

– Det er ikke rettferdig behandling av mennesker. Lukket mottak er en lettvint løsning, men ikke riktig, sier lokalpolitiker i Drammen, Yousef Gilani (V).

Gilani er enig om strengere innvandringspolitikk, men uenig om hvordan dette skal gjøres.

– Alle bør behandles individuelt uten å bli skåret over en kam. De som begår en kriminell handling, må stilles til ansvar, uten at det skal ha en påvirkning for resten, sier Gilani videre.

Ifølge Drammens tidende har Trond Helleland (H) tidligere nevnt en differensiert behandling av asylsøkere med avslag. De som samarbeider med myndighetene om oppklaring av egen identitet, og som ønsker å returnere til sine hjemland, burde få bistand til det før de reiser av gårde.