Vil organisere flere innvandrere til fagforening

I denne saken har vi valgt å samarbeide med en sentrum-venstre tankesmie, sier Olsen.
Foto: Vetle Daler
Organisasjonsgraden blant innvandrere er betydelig lavere enn i befolkningen for øvrig. Nå tar Parats hovedstyre grep for å få flere til å organisere seg.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

Parats leder, Unn Kristin Olsen, mener at den lave organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er problematisk for alle. Ikke bare for de som ikke er organisert og som går glipp av viktige muligheter og arenaer.

– Den er også et problem for den norske arbeidslivsmodellen som helhet, for eksempel hvis enkelte bransjer preges av lønnsdumping og dårlige arbeidsvilkår, sier Olsen.

Arbeidsinnvandrere, flykninger og asylsøkere tilhører i stor grad sektorer og næringer med allerede lav organisasjonsgrad, lønnsdumping og dårlige arbeidsvilkår.

– Tiltak og mål for økt rekruttering vil derfor ikke bare påvirke lønn og arbeidsvilkår, men også samfunnsutviklingen, sier Parats leder til Parat.no.

Parat inngår et samarbeid med Tankesmien Agenda for å finne ut hvilke barrierer som eksisterer for at flere innvandrere organiserer seg.

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie, som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutforming for det moderne sentrum-venstre.

– Parat er partipolitisk uavhengig og i denne saken har vi valgt å samarbeide med en sentrum-venstre tankesmie, sier Olsen.