Vil ikke svare FrP

Loveleen Rihel Brenna blir leder for nytt kvinnepanel
Loveleen Rihel Brenna, leder for Kvinnepanelet, som nylig la frem en rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, vil ikke svare på kritikken fra Frp.
0Shares

– Kvinnepanelets relevans er fraværende, og har blitt et dyrt kaffeselskap for regjeringslojale 70-talls feminister, sa FrPs familiepolitiske talskvinne, Solveig Horne og la til at panelet slår inn åpne dører, og det er grunn til å spørre seg om de store utgiftene som er brukt på panelet kan legitimeres.

Les mer: – Kvinnepanelet et dyrt supperåd

Referer til talen
På sin blog og Facebook side skriver Brenna, om Kvinnepanelets rapport,
– Kvinnepanelets oppdrag var å sette fokus på likestillingsutfordringene i dag. Dagens likestillingskamp må handle om å sikre like rettigheter for begge kjønn, der hvor det er naturlig og riktig. Dette har vi gjort ved blant annet å se på foreldrepermisjonen, pensjonskasser for små bedrifter, og bedre krisesenter tilbud for kvinner og menn,sier hun i talen.
 
Videre skriver Brenna,
– Spennvidden i kvinnekampen er mye større i dag enn det den var på 70 og 80 tallet. Vi har nye dimensjoner som må løftes frem.

Kvinnepanelet er et panel av 30 kvinner nedsatt av Lysbakken og har som målsetting å skape ny vitaliserende debatt om likestilling.