Få innvandrere i politiet

Minoritetsombud Navjot Kaur Sandu er bekymret for at videre innkvotering på politihøgskolen vil føre til mer mobbing av minoritetstudentene.
Foto: Henrik Kreilisheim
I 2005 hadde hver femte innbygger i Oslo innvandrerbakgrunn, mens dette gjaldt kun 1 prosent av byens politibetjenter.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

 Dette har forsker Kjetil Telle i Statistisk sentralbyrå kommet fram til etter å ha sett på bemanningen i Norges 27 politidistrikter.

Tallene viser blant annet at innvandrerbefolkningen i liten grad er integrert i politiet i Norge. I de aller fleste politidistriktene er ikke en eneste av politistillingene besatt av en innvandrer eller en norskfødt med innvandrerforeldre, viser tall fra 2005.

Høyest andel finner vi i Østfinnmark politidistrikt, der 4 prosent av
stillingene var besatt av personer med innvandrerbakgrunn. I Follo og
Søndre Buskerud var den tilsvarende andelen 2 prosent. I Oslo, der
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde rundt 22
prosent av befolkningen i 2005, var kun 1 prosent av politistillingene
besatt av personer med slik innvandrerbakgrunn.