Asylbarn får mangelfullt skoletilbud

Fra neste år kan det bli vanskeligere for nyankomne innvandrere å jobbe med barn i Norge
Foto: Flickr.com
Flere asylbarn får ufullstendig skoletilbud som ikke stemmer med opplæringsloven, mener Riksrevisjonen.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Riksrevisjonen mener at asylbarna får et dårligere skoletilbud fordi de statlige og offentlige omsorgssentrene er usikre på hvilke rettigheter barna har.

Til tross for at alle barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, fikk blant annet 15 asylsøkerbarn ved et statlig omsorgssenter ikke tilbud om skolegang i fjor. Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) regnskap for 2009, skriver NTB.

Alvorlig

Ved utgangen av 2009 var 120 asylbarn under 15 år plassert i statlige omsorgssentre og 98 barn var plassert i private tiltak. Riksrevisjonen kritiserer Bufdir for mangelfull kvalitet på tjenestene for asylbarna, og påpeker at det ikke er avklart hvilke tjenester omsorgssentrene skal tilby når det gjelder omsorg, oppfølging og behandling av enslige mindreårige asylsøkere.

– Dette tar vi svært alvorlig og direktoratet følger opp regionene slik at enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentrene får et skoletilbud i tråd med opplæringsloven, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. Hun legger til at direktoratet skal styrke samarbeidet med kommunene, som har ansvaret for å gi barna et skoletilbud i tråd med opplæringsloven.

Rettssikkerhet
Riksrevisjonen er også bekymret for at rettssikkerheten til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke blir godt nok ivaretatt mens de bor i statlige mottak. Blant annet peker revisjonen på at innhold og kvalitet i mottakstilbudet i liten grad er regulert i lover og forskrifter.

Det gjør det vanskeligere for asylbarna å ivareta sine rettigheter ved eventuelle brudd fra mottakenes side, mener Riksrevisjonen.