På lettnorsk:

– Vi må gjøre mer for eldre innvandrere

Eldre f
Dans som underholdning på eldrehjem. Men hvem får de eldre til å danse selv?
Eldre innvandrere forteller at de har mye dårligere helse enn nordmenn på samme alder. – Vi må gjøre mer for å hjelpe eldre innvandrere, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Unge innvandrere er friskere enn andre. Det er de friskeste som reiser fra hjemlandet for å bo i et nytt land. Men når innvandrerne blir eldre, får de større problemer med helsa. De er mer plaget av sykdom enn andre på samme alder.

Eldre innvandrere forteller om mye dårligere helse enn folk født i Norge. FOTO: SSB

– Innvandrere har ofte hatt tunge jobber. De har måttet lære seg et nytt språk. De har kanskje reist fra familien, og de har kommet til et land der kulturen er helt annerledes. Noen har opplevd diskriminering, og mange faller aldri helt til ro i det nye landet sitt. Det er også flere grupper av eldre innvandrere som har livsstilssykdommer, forklarer Ragnhild Storstein Spilker.

Øker fort
Spilker har arbeidet med kunnskap om eldre innvandreres situasjon i flere år. Hun jobber på Folkehelseinstituttet. Hun vil at vi skal gjøre mer for de eldre innvandrerne. Det blir nemlig flere og flere av dem i Norge. Det er ikke så mange nå, men i årene som kommer, vil antallet øke fort. Det viser statistikk fra SSB. I Oslo har noen av eldresentrene allerede fått en flerkulturell brukergruppe.

– Hva kan kommunene gjøre?

– Det er viktig at eldresentre og andre tilbud blir mer tilpasset innvandrere. Aktivitetene der kan være veldig typisk norske. Det gjelder også maten. Mange innvandrere vil kunne føle seg annerledes og utenfor. Jeg har sett flere eksempler på at eldresentre ikke tenker så mye på dette. Det gjelder også eldresentre på steder der det bor mange innvandrere.

– Finnes det noen gode tilbud for eldre innvandrere?

– Ja, på Grønland i Oslo for eksempel har det fungert bra. Der er det særlig mange pakistanske innvandrere som har brukt kommunens tilbud. Men det er åpent for alle.

Forebygging er viktig
Spilker mener at det er viktig å se fremover. Vi kan gjøre mye mer for de eldre innvandrerne. Vi må jobbe med forebygging og helsefremming og skape møteplasser der eldre innvandrere føler seg hjemme.

– Kan det være en løsning med eldrehjem der de ansatte snakker andre språk?

– Ja, men det bør være mer enn ett språk. I Sverige har de et sykehjem der alle snakker persisk, Persikan. Men det har gjort at de ansatte har blitt dårligere i svensk. Så det er flere ting å tenke på her.

Spilker minner om at over 40 prosent av de ansatte på sykehjem i Oslo har minoritetsbakgrunn. Hun mener vi bør bruke dem på en bedre måte. Ansatte med minoritetsbakgrunn har språkkunnskap og kjenner ofte bedre til kulturen til eldre innvandrere. Det beste vil være å forbedre tilbudet til innvandrere på de eldresentrene som allerede finnes, ikke å lage egne eldresentre for innvandrere, mener hun.