Samene blir sett ned på i det norske samfunnet, mener Runar Myrnes Balto, leder i Norske Samers Riksforbund. Her foran Sametinget.
Foto: Marie Louise Somby
Rasisme mot samene er et stort problem i Norge, sier Runar Myrne Balto i Norske Samers Riksforbund.

Runar Myrne Balto (32 år) er leder for Norske Samers Riksforbund (NSR). NSR skal passe på samisk språk og samisk kultur. Samene er en urbefolkning i Norge. I mange år var det ikke lov å snakke samisk i Norge. Samene ble diskriminert. Slik er det i dag også, ifølge Balto.

Samehetsen øker. Mange skriver stygt om samene på nettet. Særlig folk i Nord-Norge. Nettet koker over av hat, sier Balto. Han forteller at for ikke så lenge siden ble en ung mann slått ned på åpen gate fordi han gikk i sameklær i Tromsø.

– Det er ingen tvil om at rasisme mot samene er et problem i Norge, sier Balto. Han er same. Han er 32 år. Han har bodd i Alta, Kautokeino og Oslo. – Sápmi er mitt hjem, sier han. Sápmi betyr sameland.

Da Balto var 15 år meldte han seg inn i NSR. – Vi jobber for at staten skal gi oss penger til å bevare vårt språk og vår kultur. Vi vil også gjøre det lettere for samer i fire land å samarbeide om viktige saker, sier han.

I 2018 ble Balto leder for NSR. Han synes jobben er spennende. Han har vært sekretær i NSR, politisk rådgiver for sametingspresidenten og leder for NSR på Sametinget.

ORDFORKLARINGER:
Urbefolkning: første befolkningen i et område.
Diskriminere: gjøre forskjell på, behandle folk urettferdig.
Samehets: si og gjøre stygge ting mot samer.
Rasisme: menneskesyn, politikk eller holdninger hvor man mener at noen raser er bedre enn andre raser.