Ansatte reagerer mot Mattilsynet

Mattilsynet har startet nytt tilsynkampanje rettet mot frittstående dagligvareforetninger. Hege storhaug var en av de som var invitert som foredragsholder.
Foto: Samer Shurukh
Flere av de ansatte kritiserer Mattilsynet for å ha invitert Hege Storhaug som foredragsholder i en tilsynkampanje.

Mattilsynet arrangerte i september i år en tilsynskampanje for sine ansatte rettet mot frittstående dagligvareforretninger og inviterte en rekke foredragsholdere med ulike syn og kompetanseområder for å komme med innspill til de ansatte.
 
I Oslo er det særlig innvandrere som driver frittstående dagligvareforretninger. Møtearrangørene leide derfor også inn foredragsholdere som skulle fortelle om utfordringer tilsynførere kunne møte i disse virksomhetene. Blant dem var Hege Storhaug fra Human Rights Service. 

Ansatte reagerer på Storhaugs påstander som de mener var rasistiske og ønsker nå å ta opp hvorfor hun var invitert som innleder.

Reagerer kraftig
En av deltakerne «Randi» som ikke vil stå frem med sitt fulle navn, reagerer kraftig. Hun meldte seg på seminaret  for å få med seg råd som hun kunne bruke når hun var på tilsyn.

Karina Kaupang som er regiondirektør i Mattilsynet i Oslo, Akershus og Østfold.
Foto : Mattilsynet

– Vi som satt i salen forventet å få nyttige tips som vi kunne ta lærdom av, og benytte når vi er ute på arbeid. Men det var det dessverre lite av. Storhaug la vekt på at hun har bodd mange år i Pakistan og kjenner til virkeligheten. Hun brukte tiden på å fortelle oss at mennesker som er muslimer ikke er til å stole på og at de bruker alle midler for å beskytte seg selv og sin ære. De lever i klaner og har en klanstankegang.

Hun mener at det er helt uakseptabelt at Mattilsynet benytter seg av Hege Storhaug som foredragsholder.

 – Mattilsynet er en statlig virksomhet og vi har et flerkulturelt miljø. Dette var jo direkte sjikane av flere av kollegene mine, sier hun. Hun mener også at enkelte kan ha blitt engstelige for å gå på tilsyn etter å ha hørt Storhaug.

Mattilsynet kontrollerer alle virksomheter som driver med næringsmidler. Mange av virksomhetene er eid av flerkulturelle.

Randi legger ikke skjul på at tilsynførere møter utfordringer når de er på tilsyn. Den største utfordringen når det gjelder næringsdrivende med flerkulturell bakgrunn, er språkproblemer. 

– Så lenge vi som kommer på inspeksjoner, er høflige og lytter til det de har å si så oppnår vi som regel et bra samarbeid helt uavhengig av hvilke trosretning vi har med å gjøre, mener Randi.

Fått negative meldinger
– Vi har fått et par tilbakemeldinger fra ansatte som reagerte på noen av uttalelsene hennes. Vi har imidlertid tatt de tilbakemeldingene som har kommet på alvor og beklaget direkte dersom noen opplevde det som upassende. Det var aldri vår intensjon at noen skulle bli støtt, sier Karina Kaupang som er regiondirektør i Mattilsynet for Oslo, Akershus og Østfold.

Storhaug har også tidligere blitt benyttet som foredragsholder hos Mattilsynet.

– Siden evalueringen den gang var positiv, mente vi at vi kunne ha god nytte av å å bruke henne igjen. Denne gangen var det enkelte som reagerte kraftig, mens andre mente de hadde stor nytte av foredraget. Vi ønsker selvfølgelig at slike seminarer skal gi alle deltakerne en god og interessant opplevelse og må derfor vurdere om vi skal gjøre det på en annen måte neste gang, sier Kaupang.

Hege Storhaug ønsker ikke å kommentere saken og henviser Utrop til Mattilsynet. Storhaug er aktiv i samfunnsdebatten og har problematisert spørsmål knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, islam, islamisme samt integrerings- og innvandringspolitikken generelt. Hun er journalist, forfatter og politisk aktivist og arbeider som informasjonsleder i organisasjonen Human Rights Service (HRS).