Flere innvandrere er arbeidsledige

Arbeidsledigheten blant innvandrere har det siste året gått motsatt vei av ledigheten generelt - oppover
Foto: Wikimedia Commons
Det siste året har mange innvandrere slitt med å få jobb.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i august i fjor var 7,4 prosent av innvandrerne i Norge uten jobb. I år er det 7,9 prosent av innvandrerne som er arbeidsledige. På dette året er det blitt færre arbeidsledige i Norge totalt. Arbeidsledigheten falt fra 2,4 prosent til 2,3 prosent i fjor.

Det er folk fra Afrika som har størst problemer med å få jobb. Der økte antallet arbeidsledige med 1,1 prosent. Innvandrere fra Asia har hatt den nest største økningen i arbeidsledige, fulgt av folk fra Øst-Europa. Samtidig får flere innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika jobb. Det siste året er det blitt 0,2 prosent færre arbeidsledige blant folk fra disse områdene i verden.

– Det er ellers flere arbeidsledige menn enn kvinner, skriver NTB.