Kronprinsen: la minoritetene slippe til

Kronprins Haakon sier ikke alle må være like i et samfunn.
Foto: Claudio Castello
– Vi må fortsette å støtte opp om tiltak som utgjør konkret mangfoldsarbeid, uttalte kronprins Haakon Magnus under åpningen av "Møteplass 2010".

Nylig samlet i overkant av 90 representanter fra ledelsen i frivillige organisasjoner seg på Anker Hotell i Oslo under konferansen “Møteplass 2010”. Årets konferanse var den tredje i rekken og ble åpnet av H.K.H Kronprins Haakon Magnus.

Hovedtemaet for i år var hvordan få flere flerkulturelle med i norsk organisasjonsliv. Nyere forskning viser at minoritetsbefolkningen er aktiv i frivilligheten, men de frivillige organisasjonene klarer ikke å tiltrekke seg dem som aktive medlemmer.

Må bli mer synlige

Under åpningstalen var kronprinsen soleklar på at dette skulle bli et tema man måtte jobbe med.

Kronprinsen hilser styreleder i Frivillighet Norge og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Petter Eide, i det førstnevnte ankommer konferansen.
Foto : Claudio Castello

– Fokuset på mangfold må fortsette, for dette ikke noe som kommer av seg selv. Vi ser at mange fortsatt føler seg utenfor strukturene i det norske samfunnet.

Kronprinsen uttalte videre at siden frivilligheten gjør en såpass viktig innsats i norsk samfunnsliv, er det viktig å ha mangfoldsarbeidet i tankene.

– Minoritetsorganisasjonene er viktige for samfunnet og må bli mer synlige som samarbeidspartnere, mente han.