Overvåket av PST

Iffit Qureshi (43) overvåkes av PST, samfunnsdebattanten Usman Rana ber Knut Storberget å komme på banen.
Samfunnsdebattant Iffit Qureshi (43) har blitt varslet av PST om at de holder henne under oppsikt, og at hun er registrert i politiets systemer.
0Shares

– Jeg er veldig opptatt av å være en aktiv borger i det norske samfunnet. Jeg ønsker å skape forståelse og dialog. Når dette skjer, føler jeg meg derimot krenket av det samme samfunnet som jeg ønsker å forsvare. Jeg er skremt og føler en plikt til å si fra. Jeg nekter å tie, sier Qureshi til Ny Tid.

Registret hos PST
Hun har ved tre anledninger det siste halvannet året, etter hennes utadvendte Gaza-engasjement, fått en urovekkende beskjed. Personer med tilknytning til politiet har opplyst at hun er registrert i PSTs og politiets systemer. Qureshi presiserer at hun beskytter sine kilder. Ny Tid har likevel funnet fram til navnene på de involverte politifolkene .

Reagerer sterkt
Samfunnsdebattanten Usman Rana reagerer sterkt på opplysningene, og ønsker at justisminister Knut Storberget kommer på banen.
 
– Vi må få en avklaring om hva som kreves for å bli oppfattet som «mistenkelig» av myndighetene. Hvilke seleksjonskriterier har de hemmelige tjenestene i Norge for å invadere privatlivet til mennesker? Det er åpenbart at Qureshi ikke burde bli rammet av noe slikt. Hvis terskelen er så lav, er det mulig at grensene for personvernet og rettsstaten overskrides. Er det nok å være muslim og engasjert i samfunnet for å bli registrert, spør Rana.