– SIAN-straffen er for mild

Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter mener sårbarhetskriteriet kan misbrukes i asylbehandling.

Dommen er en viktig stadfestelse av at det går en grense for hva samfunnet vil tolerere av hat, også fra en politisk organisasjon som SIAN, sier leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

Han jubler over at en norsk domstol nå har stadfestet at SIANs propaganda er “irrasjonell”.

Som domstolen har påpekt mange ganger: Aktører som sprer rasisme og hat, kan ikke hevde seg vernet av ytringsfriheten. Tvert om utgjør det et misbruk av menneskerettene å kreve ytringsfrihetens vern for å spre rasisme og hat, sier Steen.

Å utgyte hat er ikke en menneskerett. Derimot er det en menneskerett å bli vernet mot det.

Ifølge Steen er dommen i tråd med praksis ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Samtidig mener Steen at straffen denne gang var i underkant.

I dette tilfellet er det snakk om svært drøy og hatefull propaganda, og den er framsatt på bevisst og forsøksvis systematisk vis i form av en brosjyre/pamflett av en organisasjon som langt på vei har hat som sin misjon. Jeg vil oppfatte dette som et tilfelle hvor straffeutmålingen kunne ha vært noe strengere, forklarer Steen.

Tips politiet

Politiet ønsker tips om diskriminerende og hatefulle ytringer som blir publisert eller delt på internett. Klikk her for å tipse politiet om hatinnlegg i sosiale medier. 

Personer som utsettes for eller ser hatefulle ytringer/handlinger kan ta kontakt med Diskrimineringshjelpen som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkehjelp, Skeiv Verden og Antirasistisk Senter. De har eæen erfaren jurist som kan vurdere sakene, og eventuelt hjelpe med anmeldelse.