Setter ære og kjærlighet på dagsorden

0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Torsdag 9.desember inviterte den irakisk- kurdiske asylsøker og flyktingsorganisajonen i Norge (IKAF) til en konferanse om ære og kjærlighet. Konferansen handlet om æresrelaterte vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, kontroll og homofili.

Målet med konferanse er å øke kompetanse eller fylle på kompetanse hos det offentlige hjelpeapparatet eller frivillige organisasjoner som jobber med æresrelatert vold.

– Selve konferansen er tilrettelagt som trening av deltakere. Hovedsakelig viser vi fire korte filmer med innledning etter hvert avsnitt og Workshop om hvert tema. Hver kortfilm utforsker et ulike aspekt av æresrelatert vold; trusler om æresdrap, tvangsekteskap, kvinnelig, kjønnslemlestelse og problemstillinger knyttet til isolasjon og kontroll og homofili, forteller leder ved IKAF,Kamil Ahmed Faraj.

Formidles om kunnskap

Konferansen formidlet kunnskap om de temaene som er æresbasert, og skapte rom for mer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom ulike land og frivillige organisasjoner.

– Disse temaene er viktig for å forstå, sier Faraj.

Kamp mellom kjærlighet

– Valget er opp til foreldrene og familien. Valget står mellom kjærlighet til barna og “ære”. Det er egentlig en kamp mellom kjærlighet og gamle tradisjoner. Jeg mener at til syvende og sist, vil kjærligheten vinne selv om vi har en lng vei å gå, sier Faraj.