Velkommen til seminaret Inkludering, integrering og et flerkulturelt Norge

0Shares

Deltakerne skal få noen ideer til hvordan de kan gå videre for å gjøre organisasjonene mer inkluderende. Seminaret skal styrke deltakernes interkulturelle kompetanse og bidra til fokus på frivillige organisasjoner som en samfunnsarena åpen for alle.

Målgruppe:
Medarbeidere i frivillige organisasjoner, studieforbund og medlemsorganisasjoner. Seminaret kan være spesielt interessant for de som driver med planlegging og utvikling av læringstilbud og utvikling av organisasjonen, samt andre som ønsker å delta.

Metode:
Presentasjoner, dialog, diskusjon

Påmeldingsfrist:
3. desember 2010. Vær gjerne tidlig ute.

Påmelding:
Send en e-post til [email protected], eller ring 22410000
Oppgi navn på deltaker, adresse, e-postadresse, organisasjon/arbeidssted. Gi informasjon om ev. krav til mat (vegetarisk mat, halal, allergi el.). Si fra dersom du ikke vil at e-post skal oppgis i deltakerlista.

Seminaransvarlig:
Cathrine Thue, Voksenopplæringsforbundet

Pris:
750 kr.

Program:

10-10.20
Innledning
Cathrine Thue, VOFO

10.20-10.35
Ny i Norge – her er jeg!
Xiaowei Aakervik,
VOFO

10.35-11.35
Kompetanse, nettverk og deltakelse i et minoritetsperspektiv
Rowena B. Teodocio og Birame Diouf, Oslo Kommune, Bydel Grünerløkka, Enhet for mangfold og integrering

11.35-12.15 Lunsj: baguetter, frukt, te og kaffe

12.15-13.15
Veien til interkulturell kompetanse – noen refleksjonsknagger
Magne Dypedahl, Høgskolen i Østfold

13.15-13.30 Pause

13.30-16.00
Verksted: Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner *Erfaring med inkludering.
*Hvorfor er inkludering viktig?
*Er organisasjonen klar til å satse på inkludering?
*Hvordan inkludere personer med minoritetsbakgrunn i organisasjonen
*Idémyldring om tiltak, planlegging og evaluering
Helen Gray og Kirstin Neerbye Hagen, Frivillighet Norge