Velkommen til seminaret Inkludering, integrering og et flerkulturelt Norge

Målet med denne dagen er at deltakerne skal få tid til refleksjon rundt inkludering og integrering som to ting som henger sammen.

Deltakerne skal få noen ideer til hvordan de kan gå videre for å gjøre organisasjonene mer inkluderende. Seminaret skal styrke deltakernes interkulturelle kompetanse og bidra til fokus på frivillige organisasjoner som en samfunnsarena åpen for alle.

Målgruppe:
Medarbeidere i frivillige organisasjoner, studieforbund og medlemsorganisasjoner. Seminaret kan være spesielt interessant for de som driver med planlegging og utvikling av læringstilbud og utvikling av organisasjonen, samt andre som ønsker å delta.

Metode:
Presentasjoner, dialog, diskusjon

Påmeldingsfrist:
3. desember 2010. Vær gjerne tidlig ute.

Påmelding:
Send en e-post til [email protected], eller ring 22410000
Oppgi navn på deltaker, adresse, e-postadresse, organisasjon/arbeidssted. Gi informasjon om ev. krav til mat (vegetarisk mat, halal, allergi el.). Si fra dersom du ikke vil at e-post skal oppgis i deltakerlista.

Seminaransvarlig:
Cathrine Thue, Voksenopplæringsforbundet

Pris:
750 kr.

Program:

10-10.20
Innledning
Cathrine Thue, VOFO

10.20-10.35
Ny i Norge – her er jeg!
Xiaowei Aakervik,
VOFO

10.35-11.35
Kompetanse, nettverk og deltakelse i et minoritetsperspektiv
Rowena B. Teodocio og Birame Diouf, Oslo Kommune, Bydel Grünerløkka, Enhet for mangfold og integrering

11.35-12.15 Lunsj: baguetter, frukt, te og kaffe

12.15-13.15
Veien til interkulturell kompetanse – noen refleksjonsknagger
Magne Dypedahl, Høgskolen i Østfold

13.15-13.30 Pause

13.30-16.00
Verksted: Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner *Erfaring med inkludering.
*Hvorfor er inkludering viktig?
*Er organisasjonen klar til å satse på inkludering?
*Hvordan inkludere personer med minoritetsbakgrunn i organisasjonen
*Idémyldring om tiltak, planlegging og evaluering
Helen Gray og Kirstin Neerbye Hagen, Frivillighet Norge