Terrorfaren i Norge fortsatt lav

Ekstreme islamistiske grupper er foreløpig ingen fare mot Norges sikkerhet, ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).
Foto: Flickr
For en drøy måned slo selvmordsbomber til i Stockholm. Hendelsen har ikke påvirket terrornivået i Norge.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

I 2009 var terrortrusselen i Norge lav. Det pågikk midlertidige aktiviteter i enkelte miljøer som kunne bidra tik å endre trusselsituasjonen i 2010. Gjeldende i første rekke ekstrem islamistisk ideologi.

– Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) jobber forebyggende i forhold til terror. Det betyr at vi skal hindre at terror skjer på norsk jord eller mot norske interesser i utlandet, sier rådgiver i PST, Siv Alsen.

 Forebyggingen kan være samtaler med enkeltpersoner eller miljøer som er i ferd med å bli radikalisert for å hindre voldelige handlinger.

Terrortrussel

I Norge er det noen få personer som støtter ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet. Blant dem foregår det innsamling og overføring av penger til disse organisasjonene.

– Jeg mener at fare for terror i Norge er minimal. Det er mest sannsynligvis ikke grunn for å frykte dette i Norge da det ikke finnes ekstreme grupperinger som har oppslutning her i Norge, forteller leder for IslamNet, Farhad Qureshi til utrop.no.

IslamNet jobber aktivt med å motvirke faren og arrangere seminarer og konferanser som har som formål å forebygge radikalisering av ungdom. Det jobbes også mye på gateplan ved å snakke med ungdom som er i faresonen, og som har tillit til IslamNet, ifølge Qureshi.

Kom som et sjokk

Bomben i Stockholm kom som et sjokk for de fleste. Mange sitter også igjen med tanker om at det er mulig at en slik hendelse kan inntreffe Norge. PST vurderer for tiden å ha sikkerheten på lavt nivå.

– Hendelsen i Stockholm har ikke påvirket terrornivået i Norge – denne vurderes fortsatt som lav, forsetter rådgiver i PST, Alsen.

Frykt

– Med selvmordsbomben i Stockholm har kanskje frykten kommet nærmere, men det er ikke sikkert terrorfaren er større av den grunn, sier leder ved Antirasistisk Senter, Kari Helen Partapuoli.

Hun mener at Norge må fortsette i samme retning som tidligere og støtte blant annet den nye handlingsplanen mot terror. Det viktigste som enkeltpersoner kan gjøre er å sikre at terroristene ikke vinner med å spre frykt, mener hun

– Frykten er deres viktigste våpen og vi må fortsette å bygge et samfunn hvor det er plass til alle, sier Partapuoli.

Flere eksperter sier Norge er bedre rustet til å møte terrorutfordringen enn nabolandene og mye tyder på at rekrutteringsgrunnlaget i Norge er lite. Blant annet på grunn av den generelle integreringspolitikken og et relativt lavt konfliktnivå.

Ifølge Partapuoli jobbes det på to områder for å bekjempe terror. 

– Et av disse går på PSTs og politiets innsats. Det andre området er forebyggende arbeid, som handler om alt fra integrering i arbeidslivet og til å hindre frafall i skolen. Det jobbes også med dialogarbeid med ungdom og andre aktuelle miljøer, fortsetter Partapuoli.

Fremtidig utvikling

Ifølge PST sin trusselvurdering for år 2011, vil internasjonal terrorisme fortsatt prege trusselbildet i Norge. Det kan endres raskt og terroraksjoner kan gjennomføres uten at det kommer noen varsel i forkant. Striden rundt karikaturtegningene motiverer fortsatt ekstreme islamister til å planlegge terroraksjoner mot europeiske interesser.

– Muslimsk ungdom føler seg mistenkeliggjort og utsatt for et stort psykisk press når politikere som ikke kjenner de kritiserer og debatterer nesten ethvert aspekt av deres religion. Ungdommene søker tilhørighet og kan lett bli bytte for de få ekstremistene, og det er her vi kommer inn i bildet. Hvis vi når ut til ungdommen før ekstremistene tar overhånd, er det absolutt ingenting å frykte, forteller IslamNet-leder Qureshi.

Qureshi avslutter med å fortelle at å håne og mobbe andre mennesker er forbudt i Islam, men det er også forbudt å drepe uskyldige.

– Så det er nok ingen økt terrorfare fra muslimsk hold. Det er uansett verdt å merke at ifølge Europol fra EU sin statistikk er 99,7 % av all terrorisme Europa, utført av ikke-muslimer, avrunder han.