Løser integreringsflokene gjennom konfliktløsning

Inkluderingsutvalgets siste møte, avholdt i går i Trondheim, handlet om konkrete konfliktløsningsstartegier i et flerkulturelt samfunn.
Foto: inkluderingsutvalget.no
Inkluderingsutvalget og andre interesserte lærte om integrering og inkludering på trøndersk.

Inkluderingsutvalget holdt sitt fjerde og siste dialogmøte 24. januar på kultursenteret ISAK sentralt i Trondheim. Under parolen “Hvor norsk er norsk nok?”, fikk man blant annet diskutert hva er aktuelle og mulige konfliktområder i dagens flerkulturelle samfunn og hvordan man best kunne håndtere slike konflikter når de oppsto.

Kommunikasjonsrådgiver og medlem i Inkluderingsutvalgets sekretariat, Henrik Libell Pryser, sier til utrop.no at man valgte Trondheim og Sør-Trøndelag Konfliktråd som destinasjon til dialogmøtet av gode grunner.

– Vi har registrert at Trondheim har et lavt konfliktnivå sammenlignet med andre norske byer mellom flerkulturelle og øvrigheten, og derfor ville vi ha innspill og se hva de gjør som er såpass bra. Her er det viktig å se hva som kan videreføres og tilpasses til integrerings- og inkluderingsarbeidet andre steder i landet.

Handler om ansvarliggjøring

Utvalgsmedlem og høvding i den idéelle stiftelsen New Page, Marco Elsafadi, sier det har vært en veldig spennende dag i trønderhovedstaden.

– Konfliktrådet her har et høyt renomé og godt rykte, og jeg ser at folk føler seg ansvaliggjort uten å bli forhåndsdømt.

Hva er det som gjør Trondheim så «eksepsjonelt bra» i forhold til andre steder i Norge?

– Jeg mener man har lyktes godt her i fordi man har hatt vilje til dialog. I tilegg har man hatt fokus på konfliktløsning når det gjelder integrering og inkludering, ja rett og slett behandlet folk som ansvarlige voksne.

Elsafadi mener et viktig poeng rundt dette arbeidet er å få flest mulig til å føle seg som en del av løsningen, fremfor å bli utpekt som problemet

– Jo flere som kommer inn på banen, jo flere som får en eierskapsfølelse til hvordan man skal bedre sin egen livssituasjon, sier norsk-libaneseren til utrop.no.