Får kritikk for kobling til antisemittisme

Hans Olav Syversen (KrF) ønsker handlingsplan mot antisemittisme.
Foto: Pressbilde
Hans Olav Syversen (KrF) får kritikk fra Islamsk Råd Norge (IRN).

– Vi foreslår et bredt spekter av tiltak fra bedre undervisning i skolen om Holocaust og målrettede tiltak mot mobbing av jødiske elever til sterkere reaksjoner mot hatkriminalitet, sier Hans Olav Syversen (KrF).

Bakgrunnen var at enkelte studenter ved NTNU følte seg utsatt for hets på grunn av sin religion.

– Jeg har selv møtt flere unge norske jøder som sier at de må skjule sin bakgrunn av frykt for reaksjoner. Slik kan vi ikke ha det. KrF foreslår på Stortinget derfor en handlingsplan mot jødehat, sier Syversen.

Et av forsalgene fra KrF er at “regjeringen bes invitere Islamsk Råd til en reell dialog om tilknytningen til Det europeiske fatwarådet og dets antisemittiske leder, Yusuf al-Qaradawi.”

IRN reagerer kraftig på det de oppfatter som anklager om at IRN fremmer antisemittiske holdninger.
– Disse anklagene baserer seg på en argumentasjonskjede av feilaktige premisser og implikasjoner om skyld ved assosiasjon, hvor et viktig ledd er en ikke-eksisterende påstått tilknytning av IRN til Det Europeiske Fatwarådet, heter det i pressemeldingen.
Videre presiserer Islamsk Råd Norge at de tar kategorisk avstand fra antisemittisme. 
– Det finnes ikke noe grunnlag for å mobbe, trakassere eller øve vold mot noen fordi de er jøder, skriver IRN.
Ingen tilknytning til Fatwarådet

– Vi vil først slå fast en gang for alle at IRN hverken har noen organisatorisk eller ideologisk tilknytning til Fatwarådet.
Fatwarådet har som selvoppnevnt mandat å bidra med religiøs veiledning til muslimer i Europa, men dets meninger, som for tilsvarende muslimske lærde ellers i verden, er kun veiledende og ikke religiøst, moralsk eller juridisk bindende, hverken for privatpersoner eller organisasjoner. Rådet er heller ikke ensbetydende med dets leder, skriver i IRN i pressemeldingen.