Ingen stemning for å utvide jobbrett for ureturnerbare

Ap-leder Jonas Gahr Støre ba under torsdagens debatt i Stortinget statsråden forsikre om at bestemmelsen i dagens lovverk som sikrer at reelt ureturnerbare asylsøkere har mulighet til arbeid for livsopphold, blir fulgt.
Foto: Claudio Castello
Mange politikere reagerer på at Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt en ureturnerbar asylsøker jobb. Men forslaget om å endre loven får liten støtte.

SV foreslår torsdag at asylsøkere som ikke kan returneres til hjemlandet, skal få rett til å jobbe.

Forslaget er brennaktuelt ettersom tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett 19. desember må møte i retten for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Stålsett har hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt hos seg i flere år.

Men SV får verken med seg Arbeiderpartiet eller Senterpartiet på laget.

– SVs forslag kan leses som at de som motsetter seg retur, kan få arbeide. Det er Ap mot, sier partileder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Å gi generell adgang til midlertidig arbeidstillatelse, slik SV foreslår, er ikke aktuelt for Sp, sier partiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Åpning på torsdag

Støre ba under torsdagens debatt i Stortinget statsråden forsikre om at bestemmelsen i dagens lovverk som sikrer at reelt ureturnerbare asylsøkere har mulighet til arbeid for livsopphold, blir fulgt.

Dette gjelder mennesker som har fått avslag på opphold, som er åpne for retur, åpne om sin identitet og samarbeider med myndighetene, men av ulike årsaker ikke kan returnere, fremholder Støre.

– Vi forutsetter at det gjeldende lovverket fungerer. Det viktige for oss er at de menneskene som reelt sett ikke kan returnere, skal ha mulighet til å arbeide, sier Ap-lederen.

Vil ha gjennomgang

Samtidig foreslår Sp at Stortinget ber regjeringen «gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere».

Partiet tar også til orde for å be regjeringen «gjennomføre en levekårsundersøkelse for eldre ureturnerbare asylsøkere». Arnstad sier partiet er opptatt av å ha kontroll på innvandringen, men samtidig av at de som allerede er i Norge, skal behandles rettferdig.

Også Støre understreker:

– Det er viktig for asylinstituttets stilling at de som er truet med forfølgelse eller skal ha opphold på humanitært grunnlag, får bli. De som får avslag, må returnere.

– Må endre loven

Saken har satt både Venstre og KrF i skvis. Venstre-topp Abid Raja har varslet at han vil fremme forslag i Stortinget om å endre loven.

– Hvis noen gir en asylsøker i Norge arbeid, selv om vedkommende ikke har arbeidstillatelse, bør ikke konsekvensen være fengsel, sa Raja til NTB før helgen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier i en Facebook-video at KrF lenge har kjempet for de ureturnerbare asylsøkernes mulighet til å jobbe. Han sier sakene med Stålsett og bedriftslederen Arne Viste, som i oktober ble dømt for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, har aktualisert temaet.

– Alle skal være like for loven. Men dette viser at vi må fortsette å kjempe for at loven skal endres, slik at papirløse, ureturnerbare asylsøkere skal få mulighet til å kunne få arbeidstillatelse og bidra i samfunnet, sier Ropstad.

NTB har imidlertid ikke fått bekreftet hvordan Venstre og KrF vil stemme når SVs forslag kommer opp i Stortinget torsdag. Fra Frps innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Jon Helgheim, er budskapet klart:

– Ulovlige innvandrere skal ikke belønnes med rettigheter, skriver han på Facebook.

(©NTB)