Slutter i protest mot UNEs praksis

Slutter i UNE: Kåre Lode (67) sier de overordnende føringene strider mot det han ser på som allminnelige tanker om menneskeverd og menneskerettigheter.
Foto: sik.no
Kåre Lode (67) har sittet som lekmann i Utlendingsnemda (UNE) og vurdert asylsøkeres ankesaker. Lode sier han slutter i protest mot nemdas retningslinjer. UNE-direktør Terje Sjeggestad avviser imidlertid Lodes kritikk i et debattinnlegg.
Historikeren, fredsarbeideren og forskeren med 30 års erfaring fra feltarbeid i Afrika har i flere år også hatt en lekmannsstilling i nemda. Nå sier han imidlertid stopp i protest mot nemdas retningslinjer og politiske linje.
– Jeg har vært med på en 30-40 saker i den tiden jeg har vært i UNE og kan ikke stå inne for de overordnede føringer. Jeg synes de strider sterkt mot menneskeverd og menneskerettigheter, sier han til Aftenbladet.
Nedprioriterer beskyttelsesbehovet.
Ifølge han går innvandringspolitiske hensyn foran beskyttelsesbehov.
– Hvis UNE vurderer at et positivt svar på asylsøknaden vil åpne døren for andre, så er svaret nei. Det er ikke et problem at vi stenger grensene og ikke tar inn alle. Problemet er at de som har et åpenbart beskyttelsesbehov ikke får komme inn av nettopp disse hensynene.
Kritikk på feil grunnlag
I et motinnlegg i Stavanger Aftenblad tar imidlertid UNE-direktør Terje Sjeggestad til motmæle.

– Faktum er at Lodes samvittighetskvaler ikke har vært til hinder for at han gjennom åtte år har valgt å forbli nemndmedlem, herunder å la seg gjenoppnevne til en ny periode etter sine første fire år. Og da han måtte gå av som nemndmedlem, var det fordi han hadde nådd lovens maksimaltid på åtte år, uten selv å ha antydet noe ønske om å fratre. 

I debattinnlegget vises det også til at Lode i løpet av disse årene ikke har reist den samme kritikken overfor UNEs ledelse som nå, snart to år etter, fremmes gjennom Aftenbladet.
– Han sier at dersom et positivt vedtak kan føre til mange flere tilsvarende saker, får søkeren avslag. Men hva er fakta? Jo, at UNE i sine snart ti virkeår har tatt til følge over 10.000 klager, det vil si gitt medhold til et femsifret antall utlendinger som hadde fått avslag i førsteinstansen UDI. Og en stor andel av disse klagerne kom fra problematiske land mange har flyktet og flykter fra, skriver han på debattplass.