Lærerkurs: Nazismen, Holocaust og andre folkemord

HL-senteret avholder todagers kurs for lærere på ungdomstrinnet. Kurset tar sikte på å gi deltakerne historiske kunnskaper og didaktiske redskaper innen noen sentrale temaer i samfunnsfag og RLE.
Kurset belyser følgende temaer:
1. Folkemord 
Sammenlikninger av ulike folkemord – muligheter og utfordringer
Eksemplene Holocaust, Srebrenica og Rwanda 
Bruk av nettstedet www.folkemord.no  
2. Framveksten av nazismen 
Hvordan forklare framveksten av nazismen og nazistaten?
Nazistisk ideologi og sammenlikninger med andre totalitære ideologier
Undervisningsopplegg «Har ondskapen et ansikt?»
3. Nazi-Tysklands utryddelsespolitikk 
Rasekrig i øst: Historiens største planlagte massedrap
Ulike offergrupper: jøder, slaviske folkegrupper, rom, funksjonshemmede, politiske motstandere, homofile, Jehovas vitner og andre
Bruk av primærkilder i undervisning om Holocaust i Norge
4. Antisemittisme og andre gruppefordommer 
Antisemittismens historiske røtter tilbake til Judas og de 30 gullmyntene
Antiziganisme – forestillinger og fordommer mot romfolket  
Jøder, samer og muslimer – fordommer og trusselbilder i dag  
5. Film i undervisningen 
Hva finnes av film om folkemord, hvor finnes det og hvordan kan det brukes?
Undervisningsopplegg med tre filmer om norsk okkupasjonshistorie
Gratis DVD med filmklipp deles ut
6. Å undervise på og om minnesteder 
Didaktiske verktøy for arbeid med lokale minnesteder og åsteder
Minnestedene Auschwitz og Akershus som eksempler 
Omvisning i HL-senterets utstilling
Påmelding: 15. april
Lenke: hlsenteret.no/Undervisning/11589