Flere reelle asylsøkere til Norge fører til høyere innvilgelsesprosent.

Færre beboere i mottak i 2019

75 prosent av asylsøknadene i fjor ble innvilget.
Foto: Kristin Wall
Author Recent Posts Majoran VivekananthanAnsvarlig redaktør i Utrop Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Det kurdiske miljøet i Oslo fordømmer terrorangrepet - 25.06.2022 Kraftige reaksjoner mot lekeland: Satte opp prisene under id-feiringen - 05.05.2022 Denne saken er avpublisert! - 28.05.2021 Antall beboere i UDIs asylmottak gikk i fjor ned fra 3 600 til drøyt […]
0Shares

Antall beboere i UDIs asylmottak gikk i fjor ned fra 3 600 til drøyt 2 500. Hovedårsaken er at det kommer langt færre asylsøkere enn tidligere.

I 2019 kom det 2 304 asylsøkere til Norge, noe ned fra 2018 da det kom 2 655. I 2019 kom det flest asylsøkere fra Syria (537 personer), Tyrkia (360) og Eritrea (194). Det er de samme landene som i 2018, men da kom det flest fra Tyrkia foran Syria.

Antall enslige mindreårige asylsøkere har sunket fra 159 personer i 2018 til 135 i fjor. I denne kategorien kom det flest fra Afghanistan og Syria.

75 prosent av asylsøknadene i fjor ble innvilget, når Dublin-saker og lignende blir holdt utenfor. Inkluderes alle saker, var andelen innvilgelser 61 prosent.

– Norge har en klart høyere andel innvilgelser enn gjennomsnittet i Europa. Det skyldes sammensetningen av asylsøkere og at vi får færre fra land som ikke har behov for beskyttelse. Ordningen med hurtigbehandling av åpenbart grunnløse søknader, er en medvirkende grunn til dette, sier UDI-direktør Frode Forfang ifølge en pressemelding fra UDI.

Det kom asylsøkere fra i alt 107 land til Norge i 2019, men fra 75 av disse landene kom det færre enn ti asylsøkere (fra 30 land kom det én asylsøker). Blant de landene hvor det i 2019 kom flest asylsøkere fra, skiller Russland og Albania seg ut med høy avslagsprosent.

I løpet av 2019 ble det drøyt tusen færre beboere i UDIs asylmottak. UDI la derfor ned ti mottak i fjor. Ved starten av 2020 bodde det 2 536 personer i 21 mottak, ned fra 3 621 beboere for ett år siden.