Vil ikke gjenåpne flyktningsaker

Riksadvokat Jørn S. Maurud mener flyktninger som kan være dømt på feil grunnlag i saker om falsk dokumentasjon selv må få saken sin gjenåpnet dersom den skal vurderes på nytt.
Foto: riksadvokaten.no
Riksadvokaten vil ikke gjenåpne saker der flyktninger kan ha blitt feilaktig dømt for å ha reist til Norge med falske dokumenter. – Uakseptabelt, mener norske jurister.
92Shares

I et brev til ICJ-Norge datert 6. januar i år, skriver Riksadvokat Jørn S. Maurud at flyktninger som kan være dømt på feil grunnlag, selv må sørge for å få saken sin gjenåpnet.

Jurist Mads Harlem, faggruppeleder i Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling (ICJ-Norge), er ikke fornøyd med konklusjonen.

– Personer i Norge skal ikke bli uriktig dømt, det er viktig for den enkelte, men også fordi dette har store konsekvenser for dem det gjelder. Norge er en rettsstat, og vi kan ikke være bekjent av at folk er blitt uriktig dømt i dette landet, sier han til NRK.

Sendte anmodning

I november i fjor sendte Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling (ICJ-Norge) en anmodning til Riksadvokaten og ba ham vurdere gjenåpning av saker der flyktninger kan ha blitt dømt i strid med straffrihetsreglen i flyktningkonvensjonens artikkel 31.

Ifølge regelen er det straffritt for flyktninger å ankomme Norge med falske dokumenter så lenge de uten ugrunnet opphold redegjør for hvem de er.

En anonym mann NRK har snakket med kom som flyktning fra Iran i 2010 med et pass som ikke var hans eget. Mannen ønsker å få gjenopptatt saken fra 2010 hvor han ble dømt til 45 dager i fengsel for å ha kommet til Norge med falske dokumenter.

Foreslår gjennomgang

Harlem mener det kan dreie seg om langt flere saker, og vil derfor at sakene skal gås igjennom manuelt, slik tilfellet er med NAV-sakene.

– I NAV-sakene har man satt ned en egen gruppe, det kunne man jo sett for seg også her, at man hadde stilt ressurser til rådighet for Riksadvokaten, og så må man se på om det finnes andre løsninger utenfor det offentlige som man kunne ha engasjert i å se på disse sakene, sier han til NRK.