Seks av ti mener det var riktig å hente hjem IS-siktet kvinne og barna

Drøyt halvparten – 55 prosent – mener det er tryggest å hente dem til Norge.
Hver fjerde nordmann mener det var galt å hente hjem den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn fra Syria. Seks av ti mener regjeringen gjorde rett.

Et tydelig flertall av deltakene i meningsmålingen Norstat har gjort for Aftenposten støtter dermed regjeringen i beslutningen om å bringe den 29 år gamle norsk-pakistanske kvinnen og hennes barn på fem og tre år hjem til Norge. Guttens antatt alvorlige helsetilstand var avgjørende for beslutningen, ifølge flere statsråder.

Mens 59 prosent av deltakerne svarer ja på spørsmål om det var riktig, svarer 27 prosent nei. 14 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet.

Også på spørsmålet om hvorvidt det er best for Norges sikkerhet om IS-mødre og deres barn blir i Syria eller blir straffeforfulgt i Norge, svarer flertallet at det er tryggere å hente IS-siktede hjem enn å la dem bli i Syria.

Drøyt halvparten – 55 prosent – mener det er tryggest å hente dem til Norge, mens 29 prosent mener det tryggeste er å la dem være i Syria. 16 prosent svarer «vet ikke».

Nesten to av tre deltakere – 64 prosent – støtter dessuten Fremskrittspartiet i beslutningen om å trekke seg ut av regjeringssamarbeidet som konsekvens av at kvinnen og barn ble hentet til Norge. Bare 15 svarer nei på om det var riktig.