257 anmeldte hatkriminalitet i 2007

0Shares

Ifølge politidirektoratet er den største gruppen anmeldelser knyttet til lovbrudd motivert av hat eller fordommer knyttet til rase eller etnisk tilhørighet.
Det gjelder oftest voldshandlinger, diskriminering, skremmende og
plagsom oppførsel eller forstyrrelser av den offentlige ro og
orden. Rapporten viser at hendelser vanligvis skjer på nattestid,
mellom fornærmede og gjerningspersoner som ikke kjenner
hverandre.

Av 257 reelle anmeldelser av
hatkriminalitet var 209 registrert med motiv rase/etnisk
tilhørighet, 19 med motiv religion og 29 med motiv seksuell
legning. Evalueringen viser at det totalt var registrert 399
anmeldelser i 2007. Politiet regner med at det er store mørketall.