Foto: Bård Gudim for KompetanseNorge
Nå sier rådgiverselskapet Rambøll i en rapport at ett av tilbudene på integreringsmottakene bør være karriereveiledning.
0Shares
Voksne og familier som har søkt om beskyttelse i Norge og fått oppholdstillatelse bor på integreringsmottak. Noen har ikke fått oppholdstillatelse, men bor der likevel. Det gjør de fordi de har store muligheter for å få oppholdstillatelse.

Nå sier rådgiverselskapet Rambøll i en rapport at ett av tilbudene på integreringsmottakene bør være karriereveiledning.

Hjelper til å forstå det norske samfunnet

Karriereveiledning er at du snakker med noen om hva du vil jobbe med i fremtiden og at veilederne sier hva du bør gjøre for å lykkes.

Ifølge Rambøll er karriereveiledningen viktig. Veiledningen gir kunnskap om hva det vil si å leve og arbeide i Norge. Veiledningen stimulerer til  refleksjon om egne ønsker, behov og muligheter. Gjennom yrkes- og karriereveiledningen får du forståelse for hvordan det norske velferdssamfunnet fungerer.

Det var Kunnskapsdepartementet som bestilte rapporten om hva man bør tilby på integreringsmottakene. Undersøkelsen av hvordan det er på mottakene gjelder for perioden  2017 til november 2019. Du kan lese mer fra rapporten Evaluering av integreringsmottak (pdf)

Kompetanse Norge har ansvar for karriereveiledning

IMDi, UDI, Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet har samarbeidet om Integreringsmottak siden 2016. Forskjellige modeller for integreringsmottak er prøvd ut i Oslo, Bodø, Steinkjer, Larvik og Kristiansand.

Kompetanse Norge har hatt ansvar for den delen av oppdraget som legger til rette for karriereveiledning for beboere i integreringsmottakene. Alle nyankomne får mulighet til å kartlegge egen kompetansen, reflektere rundt egne interesser, behov og ønsker og bli kjent med muligheter og begrensninger i det norske samfunnet.

I 2020 fortsetter man å prøve ut  karriereveiledning på integreringsmottakene i Bodø, Kristiansand, Steinkjer og Stord. I tillegg prøves karriereveiledning for nyankomne flyktninger ut på asylmottaket i Stord og i flere kommuner i Viken, Finnmark-Troms og Innlandet.