Frp vil gjeninnføre «Russland-instruksen»

– Det er åpenbart at man har vært gjennom mange trygge land før man kommer helt til Norge, og det er derfor viktig at vi ikke slipper inn asylsøkere som har vært innom et trygt land som de kunne søkt asyl i, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.
«Russland-instruksen» innebærer at dersom man har vært innom et trygt tredjeland, altså land som ikke er med i EU eller EØS, så skal ikke asylsøknaden behandles.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

Fremskrittspartiet mener nå at denne instruksen må gjeninnføres.

Tyrkia åpner grensen til Syria og vil ikke lenger forhindre at syriske flyktninger tar seg inn til Europa.

– Tyrkia åpner nå for fri passasje fra Syria til Europa. Det gjør at vi om kort tid kan stå ovenfor en migrasjonsbølge som kan sammenlignes med det vi så i 2015. Det er en urovekkende utvikling. Det er derfor viktig at Norge tar grep som gjør at vi sikrer lav innvandring til Norge tiden fremover, sier Siv Jensen, partileder i Frp.

I 2015 mottok vi over 31 000 asylsøknader. Rundt 5 500 av disse kom fra Russland over grensen på Storskog.

Jon Engen Helgheim, som er innvandringspolitisk talsmann, ønsker også å forsterke kontrollen på grenseovergangene. Han mener det er viktig å ha kontroll på grensene.

Fremskrittspartiet fikk i Granavolden-plattformen gjennomslag for en bestemmelse om at flyktninger skal gis begrensede rettigheter ved en ny stor flyktningstrøm.

– Jeg forventer at regjeringen nå innfører bestemmelsen som er vedtatt i Granavolden-plattformen og at de forsterkes. Flyktninger som har krav på beskyttelse skal få det i den perioden de trenger, men raskt sendes tilbake til hjemlandet når det er trygt. Nå skjer ting veldig raskt, så regjeringen må iverksette disse tiltakene umiddelbart, avslutter Helgheim.