Flere innvandrere i fagopplæring

Stadig flere norskfødte med innvandrerfamilie tar fagopplæring (Illustrasjonsbilde).
Foto: sxh.hu
Fra 2010 til 2019 har innvandrerandelen i fagopplæring økt fra fem til 13 prosent.
23Shares

Ifølge SSB steg antallet innvandrere i fagopplæring, fra 1700 i 2010 til 6100 i 2019.

Ser man utelukkende på innvandrere, er menn fortsatt i flertall blant deltakere i fagopplæring, men her er forskjellene mellom kjønnene mindre med andel menn på 64 prosent.

Statistikken viser også en klar vekst i deltakelsen i fagopplæring blant norskfødte med innvandrerforeldre

– 1100 norskfødte med innvandrere var i fagopplæring i 2019, en økning fra 400 deltakere i 2010. Dette kan til dels ses i sammenheng med økningen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som per i dag utgjør 18 prosent av befolkningen mot 11 prosent i 2010, melder ssb.no.