I slutten av januar i år ble Arctic Frontiers-konferansen avholdt i Tromsø. Der kom det for en dag at usedvanlig mange deltakere var interessert i den mye omtalte klimakrisen. Det vil si, interessert i en litt mindre omtalt dimensjon av klimakrisen, som tidligere forsvarssjef Harald Sunde dog har påpekt ved et par anledninger.

For når isen smelter i nordområdene, åpnes også nye transportveier og konkurranse om ressurser i områder som tidligere var utilgjengelige. Om det blir lystige spleiselag på isflakene eller isolasjon vites ikke, men hele problemstillingen gir helt klart rom for noen besnærende assosiasjoner.