Flyktninghjelpen: – Har rett til å søke asyl

Kapasiteten i Hellas er sprengt, forholdene i leirene usikre, og andre land bør avlaste Hellas ved å ta imot flere av flyktningene i Hellas.
Foto: Kripos
– Når europeiske land avviser mennesker ved grensen og nekter dem retten til å søke asyl, bryter de Flyktningkonvensjonen.

Mellom 10.000 og 15.000 flyktninger og migranter har ankommet grenseområdet mellom Tyrkia og fastlands-Hellas, ifølge FN. Greske myndigheter har sagt at de vil utsette registrering og behandling av asylsøknader i én måned. Samtidig som de vil forsøke å returnere mennesker til deres opprinnelsesland.

Tyrkisk politi, kystvakt og sikkerhetsfunksjonærer på grensen er blitt beordret til å se mellom fingrene på at migranter og flyktninger tar seg over til Europa i påvente av den forestående ankomsten av flyktninger fra Idlib i Syria, ifølge Reuters.

Tusenvis av flyktninger og migranter prøvde i begynnelsen av mars å ta seg inn i Hellas landeveien, og det har vært en økning i antall mennesker som har ankommet de greske øyene med båt.

Kritikkverdige forhold

– Forholdene vi har i leirene nå er på samme nivå som helt i begynnelsen av krisen for fire år siden. På den tiden var jeg overrasket over at slike forhold kunne oppstå i Europa, i et fungerende demokrati som Hellas, uten konflikter eller naturkatastrofer før krisen, sier NORCAP-ekspert Patric Mansour.

NORCAP er en del av Flyktninghjelpens beredskapsstyrker, og Patric Mansour har blitt utplassert på den greske øya Lesvos siden flyktningkrisen startet i august 2015. Han har sett leiren endre seg, folk komme og gå, og den økende desperasjonen og frustrasjonen fra innbyggere i leiren, i vertssamfunnet og hos greske myndigheter.

Europa må støtte Hellas

Europa må ta større ansvar for asylsøkere som ankommer kontinentet, mener Flyktninghjelpen.

Kapasiteten i Hellas er sprengt, forholdene i leirene usikre, og andre land bør avlaste Hellas ved å ta imot flere av flyktningene i Hellas.

Tyrkia må åpne grensen mot Syria

Tyrkia har sjenerøst vært vertskap for millioner av flyktninger fra Syria gjennom de siste årene. Men kampene i Idlib presser de internt fordrevne nordover, mot grensen til Syria.

Flyktninghjelpen ber Tyrkia om å la disse familiene få mulighet til å søke beskyttelse på den tyrkiske siden av grensen. Mange er blitt fordrevet internt i Syria flere ganger og har ingen andre steder å søke beskyttelse. Samtidig må Europa og det internasjonale samfunnet trappe opp hjelpen og gi Tyrkia nødvendig støtte. Det aller viktigste er at disse menneskene gis nødvendig beskyttelse i tråd med flyktningkonvensjonen.

Fakta

HELLAS:

Om lag 6.000 asylsøkere har ankommet Hellas de tre første måneden av 2020.

I fjor tok Hellas imot om lag 75.000 asylsøkere og landet huser i dag om lag 115.000 flyktninger og migranter.

Om lag 40.750 flyktninger og asylsøkere befinner seg på de greske øyene. De er fra Afghanistan (49%), Syria (19%) og Somalia (6%).

Mottakskapasiteten er forlengst sprengt. Moria-leiren på Lesvos, som opprinnelig ble satt opp for å huse 3.000 mennesker, har i dag over 20.000 beboere.

Ifølge UNHCR ankom om lag 1.200 mennesker de greske øyene søndag 1. mars og i løpet av morningen 2. mars.

Basert på senere års erfaring forventer vi at antallet nyankomne flyktninger og migranter vil øke i løpet av våren og sommeren.

Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP, har sent 14 eksperter som bistår greske myndigheter med å håndtere krisen.

TYRKIA:

Tyrkia har så langt tatt imot om lag 3,6 millioner syriske flyktninger.

SYRIA – SITUASJONEN I IDLIB:

Nærmere én million mennesker (948.000) er drevet på flukt i Idlib-provinsen siden desember i fjor. Om lag halvparten er barn.

Om lag 330.000 mennesker har flyktet til områder som er under tyrkisk kontroll nord i Syria.

Mellom 1. og 5. februar ble minst 49 sivile drept nordvest I Syria, inkludert 17 barn. I januar ble minst 186 sivile drept, inkludert 67 barn (OHCHR).

Mer enn 11 millioner syrere har behov for humanitær hjelp, 4,7 millioner er i akutt nød.