Nye regler om rekruttering fra utlandet

Flere fastleger med innvandrerbakgrunn i små kommuner.
Foto: Flickr
Norge vil i fremtiden forplikte seg til ikke å drive aktiv rekruttering av helsearbeidere i land der det er mangel på denne typen arbeidskraft.

Regjeringen vil i løpet av 2011 innføre etiske retningslinjer for rekruttering av helsepersonell. Det kommer til å skje ved at Norge implementerer WHOs etiske retningslinjer. Det skriver Klassekampen i sin lørdagsutgave.

– Bemanningsutfordringene i helsesektoren skal møtes med å bruke ressursene vi allerede har på en bedre måte, framfor å rekruttere personell fra utlandet, sier Tone Toften, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hvilke praktiske konsekvenser de nye retningslinjene vil få. Ifølge Klassekampen vil Norge mangle rundt 40 000 helsearbeidere i 2030 hvis utviklingen fortsetter som i dag. 25 000 utenlandske helsearbeidere jobber i Norge, av dem er 8000 sykepleiere og 4500 leger. 

Viktig å beholde norsk standard

Sykepleierforbundet mener Norge burde være selvforsynt med helsepersonell.

– Alle land trenger sine egne, og det er ikke noen god grunn til at vi ikke skulle klare dette i Norge, med de menneskelige og økonomiske ressursene vi har, sier leder i Sykepleierforbundet Lisbeth Normann til Klassekampen.

Hun mener det er viktig å holde på norsk standard når det gjelder krav til kvalitet og kompetanse for helsepersonell fra utlandet.

– Videre har vi som fagorganisasjon også en viktig rolle i å jobbe for gode arbeidsvilkår også i andre land, siden det er en viktig grunn til at mange flytter på seg, avslutter Normann.