Kongeparet møtte flyktninger

Kong Harald: – Måten Jordan har tatt imot flyktninger på, er et eksempel for oss alle

I trontalen trakk fram Kong Harald inkludering i arbeidslivet som en av de viktigste oppgavene den neste perioden.
Foto: Kongehuset
Tirsdag møtte Kong Harald jenter som har flyktet fra krigen i Syria. Det norske kongeparet er i Jordan på statsbesøk.
0Shares

Integrasjon av flyktninger og samarbeid på tvers av religioner var viktige tema for Deres Majesteter Kongen og Dronningen i dag. Kong Harald berømmet Jordans arbeid for dialog i talen sin.

Jordan er vertsland for svært mange flyktninger, ikke minst fra Syria, og de har forpliktet seg til å gi alle barn i landet et utdanningstilbud. Hele 134 000 syriske barn går på skole i Jordan. Norge bistår innsatsen økonomisk, og støtter også to prosjekter i regi av Norges fotballforbund (NFF). Målet er å hjelpe barn til integrering gjennom idrett.

Integrering gjennom fotball

I byen Salt, 30 kilometer vest for Amman, ligger jenteskolen Nusaibah bint Ka’ab. Det er mange skoler i Jordan som kjører doble skift: om morgenen kommer de jordanske barna på skolen. Om ettermiddagen fylles klasserommene på nytt – da med barn fra Syria. Men å denne skolen går jordanske og syriske barn sammen. Dette er også en av skolene som har fått bygget fotballbane gjennom NFFs prosjekt.

Tirsdag fikk de besøk av Kong Harald og Dronning Sonja.

Kongeparet fikk høre om hvordan Jordan integrerer de mange syriske barna i skolen, og om samarbeidet mellom det norske og det jordanske fotballforbundet. Fotballen er både et middel til integrasjon ved at de syriske og jordanske barna spiller og leker sammen – og et middel i arbeidet for likestilling. Målet er å styrke jenter og kvinners deltakelse i samfunnet gjennom deltakelse i fotballen.

Jordan og Kong Abdullah II har en helt spesiell rolle som forvalter av de kristne og muslimske helligdommene i Jerusalem. Det finnes også viktige hellige steder på jordansk grunn, og ett av dem er Jesu dåpssted. Kong Harald og Dronning Sonja fikk anledning til å besøke helligdommen, ledsaget av det jordanske kongeparet og Prins Ghazi bin Muhammad.

Stedet nær bredden av Jordanelven er akseptert som stedet der Johannes Døperen døpte Kristus. Dette er selvsagt helt sentralt i den kristne dåpstradisjonen, og har vært et viktig pilegrimssted i 2 000 år.

Kong Harald er selv døpt med vann fra Jordanelven, slik tradisjonen for Norges kongefamilie tilsier.

Den evangelisk-lutherske kirken

Kongeparet fikk også anledning til å besøke den evangelisk-lutherske kirken i Bethany. Kirken er én av syv kirker fra ulike trossamfunn som ble bygget etter at Hans Majestet Kong Abdullah dedikerte dette området til formålet.

Kong Harald og Dronning Sonja fikk høre om samarbeid og dialog mellom kristne og muslimske ledere og representanter for ulike trossamfunn leste tekster fra Bibelen og Koranen.

Kirken er utsmykket med ni malerier av Håkon Gullvåg, og den norske kunstneren fortalte selv om arbeidene i dag. Hovedmotivet i altertavlen er naturlig nok dåpsscenen.

Området hvor kirkene står i dag var tidligere hardt rammet av krig mellom Israel og nabolandene. Det resulterte blant annet i over 6 500 landminer her. Norsk folkehjelp bidro til mineryddingen, og i 2012 tok Kronprins Haakon del i seremonien som markerte at Jordan var minefritt. Kirken Den evangelisk-lutherske kirken ble bygget i 2013.

Dialogseminar

Fra kirken kan man se over Jordanelven til Jeriko på Vestbredden og – på en klar dag – Jerusalem. En svært stor andel av Jordans befolkning er av palestinsk opprinnelse, og landet påvirkes sterkt av konflikten mellom Palestina og Israel.

I ettermiddag deltok Kong Harald ved avslutningen av dialogseminaret “Preserving Spaces for Dialogue”. Seminaret er arrangert av Institutt for fredsforskning i samarbeid med det jordanske Centre for Strategic Studies, og diskuterte hvilke roller Norge og Jordan kan ha og muligheter for samarbeid.

Kongen talte til seminaret og berømmet Jordans innsats for dialog og samarbeid. Han pekte spesielt på hvordan Jordan har tatt imot et stort antall flyktninger, har skapt fora for økonomisk samarbeid og utvikling, og søkt løsninger på konfliktene i regionen.

Fakta om Det hasjemittiske kongedømmet Jordan

Hovedstad: Amman
Største byer: Amman og Zarqa

Styresett: Konstitusjonelt monarki
Statsoverhode 2020: Kong Abdullah II
Selvstendig stat fra 1946

Størrelse: 89 329 km² (Norge: 385 203 km²)
Befolkning 2020: ca 10,8 millioner
Offisielt språk: Arabisk
Naboland: Syria, Irak, Saudi-Arabia, Israel og palestinske områder.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Jordan ble etablert i 1969, og Norge åpnet ambassade i Amman i 1994. Jordan opprettet ambassade i Oslo i 2017.

Forholdet mellom Norge og Jordan er godt. Kong Abdullah og Dronning Rania avla statsbesøk til Norge i 2000, og Kong Abdullah besøkte også Norge i 2010.

Næringslivssamarbeidet har vært begrenset, men det ses nå på muligheter for samarbeid innen blant annet fornybar energi og turisme.Kilde: UD